Rotary klub Zagorje Kum v decembru obdaril učence OŠ dr. Slavka Gruma in uporabnike bivalnih enot VDC Zagorje

Rotary klub Zagorje Kum v decembru obdaril učence OŠ dr. Slavka Gruma in uporabnike bivalnih enot VDC Zagorje

V zadnjih dneh leta 2023 so člani RK Zagorje Kum že tradicionalno obiskali učence in učenke Osnovne šole dr. Slavka Gruma in uporabnike bivalnih enot Varstveno delovnega centra Zasavje (VDC Zasavje). Vsakoletno decembrsko srečanje je namenjeno druženju z učenci in uporabniki, prenosu lepih želja in manjši obdaritvi, ki jo pripravijo člani zasavskega Rotary kluba.

Rotary Klub Zagorje Kum z Osnovno šolo dr. Slavka Gruma, ki v Zasavju izvaja program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja, tesno sodeluje že vse od svoje ustanovitve. Dolgoletno sodelovanje poteka v obliki pomoči pri nakupu opreme, mednarodnega povezovanja in sodelovanja s šolami s področij pobratenih klubov, pa vse do tradicionalne obdaritve učencev ob božično-novoletnih praznikih. 

VDC Zasavje je ustanova, ki že 40 let orje ledino na svojem področju in svojim uporabnikom poleg močnega programa nudi tudi možnosti bivanja. Kar preko 30 uporabnikov centra tako živi v bivalnih enotah na treh lokacijah v Zagorju. Eden vidnejših rezultatov sodelovanja RK Zagorje Kum in VDC Zasavje je vzpostavljeno mednarodno sodelovanje s Črno Goro in prenos znanja s področja socialnega varstva.

rotary
Author: rotary