Predsednice in predsedniki 2023-2024

Klub predsednik
RC Ajdovščina Tilen Kranjc
RC Bled Mitja Karun
RC Celje Franjo Rozman
RC Celje Barbara Celjska Miran Gracer
RC Čatež Franci Sotošek
RC Dolenjske Toplice Tomaž Savšek
RC Domžale Agata Pantar
RC Grosuplje Andrej Gros
RC Idrija Janko Hladnik
RC Kamnik Boštjan Antolič
RC Kočevje Alojz Ivančič
RC Koper Irena Lazar
RC Koper Academia Litoralis Katarina Krapež
RC Kranj Dejan Aljančič
RC Ljubljana Blaž Šterk
RC Ljubljana Barje Tomaž Lepoša
RC Ljubljana Carniola Jure Tomc
RC Ljubljana Center Bojana zarnik
RC Ljubljana Emona Damjan Debeljak
RC Ljubljana Grad Bernarda Trebušak
RC Ljubljana Iliria Tomaž Pavlica
RC Ljubljana International Bojana Košnik Čuk
RC Ljubljana Julija Slavica Plavšič
RC Ljubljana Nike Janja Bogataj
RC Ljubljana Šiška Irena Jakša Zupančič
RC Ljubljana Tivoli Primož Pucihar
RC Ljubljana Triglav Nejc Skrt
RC Ljubljana Unity Gregor Majnik
RC Ljubljana 25 Boštjan Špehonja
RC Logatec Rok Novak
RC Maribor Damijan Podlesek
RC Maribor Grad Suzana Bončina Jamšek
RC Maribior Lent Ida Baš
RC Maribor Park Uroš Kerin
RC Martjanci Benjamin Ošlaj
RC Medana Goriška Dušan Bevčar
RC Medvode Simeon Štrukelj
RC Nova Gorica Damijana Šinigoj
RC Novo mesto Boris Lavrič
RC Portorož Matjaž Kranjc
RC Postojna Cerknica Boštjan Glažar
RC Ptuj Miran Golub
RC Semič Bela krajina Vesna Gregorič
RC Sevnica Rok Petančič
RC Slovenj Gradec Boštjan Gorenšek
RC Solkan Siliganum Flavio Mosetti
RC Škofja Loka Franc Rebec
RC Tržič-Naklo Jozef Perne
RC Velenje Peter Šulek
RC Zagorje Kum Janez Lipec ml.
RC Zgornji Brnik Danilo Novakovič
RC Žalec Blanka Nerat
RC Rogaška Ivan Cajzek