INTERACT je eden najhitreje rastočih rotarijskih programov, je podmladek Rotary International.

V svetu je več kot 20.000 Interact klubov s skoraj 470.000 člani. V Slovenij imamo deset interact klubov in pet v Makedoniji.

• Interact klub sestavljajo osnovnošolci in srednješolci v starosti od 12 do 18 let, ki si lahko prek organiziranja projektov pridobijo bogate vodstvene in timske izkušnje. Hkrati pa delujejo dobrodelno in s tem pripomorejo družbi kot celoti. Predvsem pa se družijo in prijateljujejo ter gradijo nova prijateljstva, kar je za mlade v tej starosti izjemnega pomena.
• Ustanovitelj Interact kluba je Rotary klub, ki postane botrski klub. Interact klub se lahko ustanovi na ravni lokalne skupnosti ali na ravni srednje šole. Botrski Rotary klub določi mentorja za Interact, ki poskrbi za uspešen zagon, registracijo, rekrutacijo in nadaljnje delovanje kluba.
• Interact klubi imajo svoje vodstvo, botrski klub, skupaj s pooblaščenko guvernerja za Interact vodi “Interaktovce” pri razvoju lokalnih in mednarodnih projektov.
• Interact klubi so finančno samostojni, v Distriktu 1912 smo začetni zagon podprli v programu Novih generacij. Interactovci imajo svojo dvodnevno konferenco, na kateri so deležni koristnih vsebin različnih vrhunskih predavateljev , ki jih pripravljajo na poklicno prihodnost. Konferenca pa je med mladimi priljubljena tudi zaradi druženja in prijateljevanja.

INTERACT klubi v Sloveniji:

 • IAC Carnium
 • IAC Celje
 • IAC Idrija
 • IAC Ljubljana
 • IAC Ljubljana 25
 • IAC Maribor
 • IAC Novo mesto
 • IAC Škofja Loka
 • IAC Velenje

INTERACT klubi v Makedoniji:

 • IAC Bitola
 • IAC Bitola Shirok sokak
 • IAC Kochani-Vinica
 • IAC Ohrid
 • IAC Prilep

Kontakt:

Pooblaščenka guvernerja za Interact, D1912
Snežana Šuput Gulin
Snezana.suput@gmail.com