Rotary International predstavlja temo za leto 2024/2025: “Čarobnost Rotaryja”

Rotary International ponosno predstavlja temo za rotarijsko leto 2024/2025: The magic of Rotary oz. Čarobnost Rotaryja Novo temo je predstavila predsednica Rotary International, Stephanie Urchick, ki poudarja preobrazbeno moč in izjemen vpliv, ki ga imajo rotarijski klubi in člani na skupnosti po vsem svetu.

Sprejemanje Čarobnosti

“Čarobnost Rotaryja” si prizadeva zajeti izjemen vpliv Rotaryja pri spodbujanju pozitivnih sprememb, gradnji močnih skupnosti in ustvarjanju trajnih povezav. Tema spodbuja rotarijce, da prepoznajo edinstvene in navdihujoče trenutke, ki jih Rotary prinaša v njihova življenja in življenja drugih skozi predano služenje in prijateljstvo.

Predsednica Rotary International Stephanie Urchick je poudarila, da tema ni le o očarljivih trenutkih služenja, temveč tudi o otipljivih rezultatih in “čarobnosti,” ki se zgodi, ko se ljudje združijo za skupni cilj. “Ko se združimo, ustvarimo čarobnost – preobrazimo življenja, dvignemo skupnosti in navdihnemo upanje,” je dejala Urchick.

Ključna področja osredotočenosti

Pod okriljem “Čarobnosti Rotaryja” bo rotarijsko leto 2024/2025 poudarjalo več ključnih področij osredotočenosti:

  • Spodbujanje miru: Pobude za reševanje konfliktov in spodbujanje razumevanja med različnimi skupnostmi.
  • Boj proti boleznim: Prizadevanja za boj proti boleznim, kot je otroška paraliza, in podpora zdravstvenim pobudam po vsem svetu.
  • Zagotavljanje čiste vode: Projekti, namenjeni zagotavljanju dostopa do varne pitne vode in sanitarnih objektov.
  • Podpora izobraževanju: Programi za izboljšanje pismenosti, podporo izobraževalni infrastrukturi in zagotavljanje štipendij.
  • Rast lokalnih gospodarstev: Pobude za podporo podjetništvu, ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje lokalnih gospodarstev.

Navdihovanje akcije in angažiranosti

Tema “Čarobnost Rotaryja” je tudi poziv k akciji za rotarijske klube in člane, naj se globoko vključijo v svoje skupnosti, navdihnejo nove člane, da se pridružijo gibanju, in izboljšajo prepoznavnost vplivnega dela Rotaryja. S deljenjem zgodb o služenju in uspehu lahko rotarijci pokažejo čarobnost, ki se odvija, ko se sočutje in predanost prepleteta.

Praznovanje dosežkov Rotaryja

Skozi rotarijsko leto 2024/2025 bodo klubi gostili dogodke in projekte, ki utelešajo duh “Čarobnosti Rotaryja.” Te aktivnosti ne bodo le praznovale dosežkov Rotaryja, temveč bodo tudi poudarjale stalna prizadevanja za reševanje ključnih vprašanj, s katerimi se sooča človeštvo. Od lokalnih skupnostnih projektov do globalnih pobud bodo rotarijci pokazali, kako njihova skupna prizadevanja ustvarjajo smiselne in čarobne rezultate.

Leto priložnosti

Ko Rotary International začne to novo tematsko pot, so člani spodbujeni, da razmislijo o čarobnosti znotraj svojih lastnih rotarijskih izkušenj in jo izkoristijo za navdih drugih. Rotarijsko leto 2024/2025 obeta, da bo polno priložnosti, rasti in pomembnega vpliva, ki ga vodi prepričanje, da lahko rotarijci skupaj ustvarijo čarobno razliko v svetu.

Rotary International vabi vse člane, klube in partnerje, da sprejmejo “Čarobnost Rotaryja” in sodelujejo pri tem, da bo to leto resnično očarljivo. S svojo neomajno predanostjo služenju in prijateljstvu bodo rotarijci še naprej uresničevali cilje in spreminjali svet na bolje, en čaroben trenutek naenkrat.