Rotary distrikt konferenca v Srbiji

Dragi Rotarijanci, Rotaraktovci, Interaktovci i prijatelji!

Pozivamo vas da u predivnom ambijentu Zlatibora, jedne od naših najlepših planina, u najekskluzivnijem hotelu TORNIK, zajedno provedemo prvi junski vikend, slaveći Rotary, služenje i druženje. Tom prilikom ćemo zaključiti „MAKING A DIFFERENCE“ godinu, a započeti sledeću „BE THE INSPIRATION“ godinu u Rotaryju, Rotaraktu i Interaktu.

U prilogu ove pozivnice nalaze se preliminarni programi Distriktne konferencijie i Distriktne Skupštine, kao i registraciona forma. Registracionu formu treba popuniti za svakog pojedinačnog učesnika ili gosta (uključujući decu i supružnike). Na mail BaneDG1718@gmail.com poslati popunjene registracione forme.

Vidimo se na Zlatiboru!

Bane Randjelović, Distrikt Guverner
Vladimir Matić, Distrikt Guverner Elekt
Srdjan Barac, Distriktni Rotarakt predstavnik

rotary
Author: rotary