Rotaract klub Ptuj praznuje 10. obletnico delovanja

Rotaract klub Ptuj 13. junija 2024 obeležuje 10. obletnico svojega delovanja.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujejo botrskemu klubu Rotary Club Ptuj za vso podporo skozi vsa leta in ob njihovi ustanovitvi. Brez njihove pomoči in usmerjanja bi bila njihova pot veliko težja.

V desetletju svojega delovanja so s ponosom izvedli številne projekte, kot so “Vsak ima svoj talent,” “Velikonočna sreča,” “Kostanjev piknik,” “Pub kviz,” “Božično obdarovanje” in mnoge druge. Vsak od teh projektov je doprinesel k izboljšanju skupnosti in krepitvi prijateljskih vezi, ki so se spletle med delovanjem z ostalimi društvi tako v lokalnem kot nacionalnem okolju.

Iz srca se zahvaljujejo tudi vsem posameznikom, ki so jim pomagali pomagati drugim. Brez njihove nesebične podpore ne bi mogli doseči tako veliko.

Veselijo se prihodnjih let in novih priložnosti za pomoč ter sodelovanje!

Rotaract klub Ptuj