Pismo guvernerja Miroslava Štravsa – julij 2024

Drage rotarijke in rotarijci, drage rotaraktovke in rotaraktovci, drage interaktovke in interaktovci Slovenije.

V Rotary distriktu Slovenija in Severna Makedonija je že ustaljena navada, da guverner naslovi mesečno sporočilo vsem rotarijcem, rotaraktovcem in interaktovcem distrikta. To navado bom ohranjal tudi rotarijskem letu 2024/2025. Čeprav je poletje in boste pismo prejeli na dopustu, upam, da ga boste z veseljem prebrali.

Z veseljem vam sporočam, da je bilo vodstvo distrikta oblikovano v marcu in da ste predsedniki in sekretarji klubov že imeli priložnost spoznati odbore na PEST/SETS v aprilu. Ponosen sem na vse, ki ste sprejeli čast in odgovornost, da sodelujete v odborih distrikta ter tudi tako prispevate k razvoju rotarijskega gibanja v Sloveniji in Severni Makedoniji. Člani odborov ste pripravili plan dela za to rotarijsko leto, upam, da ga bomo skupaj uspeli udejanjiti. Ne glede na nove ideje in zamisli bo vodstvo distrikta sledilo kontinuiteti. Veliko dobrega je bilo zastavljeno in uresničeno, kar je potrebno nadaljevati.

Da pričnem z našim poslanstvom, ki je zagotavljanje odlične klubske izkušnje za vse člane in ustvarjanje navdihujočih zgodb. Vsak član rotarijskega gibanja se mora v klubu počutiti odlično, kot med pravimi prijatelji, ki ga razumejo in mu dajejo podporo. Vsak posameznik sicer lahko to dobi tudi v drugih okoljih, za rotarijsko okolje pa je značilno spoštovanje načel rotarijstva, ki temelji na preizkusu štirih vprašanj in protokolu srečanj, ki se začnejo z zvoncem, himnami, nadaljujejo v skladu z dnevnim redom sestanka in poslušanjem mnenj vseh članov. Odlična klubska izkušnja je tudi magnet za nove člane, želimo si  veliko novih prijateljev. Odbor za izobraževanje in Odbor za širitev članstva bosta tem temam letos namenil posebno pozornost.

V klubih ste zelo dejavni, preredko pa delite svoje dosežke in uspehe z drugimi, ki jim je lahko vaše delo v navdih. Spodbujam vas, da prav tako, kot najave dogodkov (kar vnašate na spletni strani in se objavlja v rednih e-poštnih sporočilih) vnašate tudi informacije o dosežkih: izvedenih dogodkih, pridobljenih in  dodeljenih sredstvih za humanitarno pomoč in štipendije, dosežkih posameznih članov, skupnih srečanjih klubov, mednarodnem sodelovanju, pridobitvi novih članov… Vaši dosežki in uspehi ne smejo po nekaj dneh iti v pozabo, za to bo poskrbel Odbor za evidentiranje dosežkov in priznanja.

Mnogokrat pravimo: »Mladi so naša bodočnost!«, na kar ne smemo pozabiti. Navdušen sem nad projekti v distriktu, ki so namenjeni otrokom in mladim: Poletne šole, Podari trenutek, glasbeno tekmovanje Tartini in drugi. Z odličnimi projekti mladim dajemo možnost izgradnje pozitivnih vrednot in osebnega razvoja. Odbor za Interact in Odbor za fundacije takšnim projektom namenjata posebno pozornost. S projekti za mlade lahko ustavimo najbolj navdušujoče zgodbe.

Dovolite mi, da zaključim prvo pismo guvernerja z obletnicami, ki jih bomo skupaj proslavili v tem rotarijskem letu. 23. februarja 2025 bo 120 letnica ustanovitve prvega Rotary kluba, Rotary Club of Chicago. Maja 2025 bo 95-letnica pričetka sestajanja članov RC Maribor, ki je s čarterjem 5. januarja 1931 postal prvi klub na ozemlju današnje Republike Slovenije. 29. junija 2025 bo 35-letnica ponovne ustanovitve RC Ljubljana, ki je bil prvi ponovno ustanovljeni Rotary klub po demokratizaciji. To rotarijsko leto je tudi zaradi tega pomembno leto. Tako kot dosežke, moramo skupaj slaviti obletnice. Te nas povezujejo in nam daje energijo za nadaljnje delo in udejstvovanje.

 

Želim vam vsem prijetno poletje. Pred pričetkom ponovnega rednega sestajanja klubov se vam z drugim pismom oglasim še avgusta.

Miroslav Štravs, DG 2024/2025