Rotary D1912 Blog Novice Zahvala našemu Distriktu 1912 za pomoč pri projektu EndPolio

Zahvala našemu Distriktu 1912 za pomoč pri projektu EndPolio

Dear Andrej,

I am grateful for the support of District 1912 for our Miles to End Polio fundraiser.

With help from your DDF allocation, our ride raised more than US$1.8 million toward polio eradication efforts and toward our US$50 million annual PolioPlus fundraising goal. Your contribution encouraged me to cross the finish line of the ride, and it will help us cross the finish line in our fight to end polio.

Thank you for supporting Miles to End Polio and bringing us closer to eradicating this debilitating disease.

Sincerely,

John Hewko

General Secretary

Rotary Club of Kyiv

 

Spoštovani Andrej,

Hvaležen sem za podporo Distrikta 1912 pri zbiranju sredstev Miles to End Polio.

S pomočjo vaše dodelitve DDF je naša vožnja zbrala več kot 1,8 milijona ameriških dolarjev za prizadevanja za izkoreninjenje otroške paralize in za naš letni cilj zbiranja sredstev PolioPlus v višini 50 milijonov ameriških dolarjev. Vaš prispevek me je spodbudil, da sem prečkal ciljno črto vožnje, to nam bo pomagalo prečkati ciljno črto v našem boju za odpravo otroške paralize.

Hvala, ker podpirate Miles to End Polio in nas približujete izkoreninjenju te izčrpavajoče bolezni.

S spoštovanjem,

John Hewko

Generalni sekretar

Rotary klub Kijev

Exit mobile version