Vabilo na predavanje gospe Tamare Gregorčič

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani je zaposlena  od leta 1999 dalje. Ob pričetku dela na ljubljanskem tožilstvu je bila kot okrožna državna tožilka razporejena na Oddelek za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto. V nadaljevanju je  prevzela vodenje navedenega oddelka , ki ga je uspešno vodila do leta  2008, ko je prevzela vodenje celotnega državnega tožilstva. Trenutna njena funkcija je višja državna tožilka in vodi največje slovensko tožilstvo, torej Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Problematika mladoletniške kriminalitete – torej mladoletnikov kot storilcev kaznivih dejanj, kot tudi kriminaliteta storjena na račun mladoletnikov in otrok, mladoletnikov kot žrtev kaznivih dejanj,  ji je dobro poznana.

Pogosto sta ti dve obliki med seboj povezani na način, da so mnogi mladoletniki, ki so sami žrtve kaznivih dejanj v nadaljevanju tudi sami storilci kaznivih dejanj.  Zakaj? 

Prav na to vprašanje nam bom poskušala odgovoriti naša gostja. Predstavila nam bom možnosti ukrepov, ki jih nudi kazenski  sistem, ko se srečamo z mladoletniki kot žrtvami in storilci kaznivih dejanj, ter se dotaknila novih pojavnih oblik kriminalitete, ki so  vezane na  različne nove oblike komuniciranja. Pri tem misli predvsem na dejanja  vezana na razvoj računalniške tehnologije. 

Vabljeni rotarijski prijatelji iz drugih klubov in njihovi prijatelji!
Prispevek za večerjo je 20,00 evrov, za naše mlade prijatelje pa 15,00 evrov.

Informacije in prijave:
Bojana Košnik
bonton@bon-ton.si ali 031 307 841.

rotary
Author: rotary