Usluge

1. Klubske usluge
Pripadnost skupnosti ni pristna, če ne …
2. Poklicne usluge
Mednje sodi etično ravnanje in obnašanje …
3. Združene usluge
Združene usluge pomenijo pripravljenost …
4. Mednarodne usluge
Sem sodi strpnost do drugih narodnosti…
Rotary in mladi
Pri vzgoji mladih so dolžni sodelovati …

1. Klubske usluge
Pripadnost skupnosti ni pristna, če ne prevzameš tudi določene odgovornosti do nje. Od vsakega člana se pričakuje, da bo naklonjeno sodeloval v programu, ki ga ima klub; torej da vpeljuje nove člane in prijazno sprejema goste, sodeluje v klubskih odborih in sprejema različne funkcije v klubu (tajnik, član posebnega odbora, klubski mojster, predavatelj, zakladnik itd.). Klubske usluge pomenijo, da je član pripravljen pomagati v dejavnosti kluba in rotarijstva na sploh.

2. Poklicne usluge
Mednje sodi etično ravnanje in obnašanje v poklicnem življenju ter preizkus štirih vprašanj, s katerimi lahko preverjamo, ali delujemo po rotarijskih načelih v poklicu in življenju nasploh.

3. Združene usluge
Združene usluge pomenijo pripravljenost pomagati in podpirati dobrodelne, vzgojne in podobne organizacije, ki služijo dobremu v skupnosti ter sodelovati v dejavnostih določene skupnosti (polis). Ta dejavnost je politična, vendar jo moramo strogo ločevati od strankarske politike. V akcijah mora rotarijec aktivno sodelovati, pri čemer ne sme prejemati plačila.

4. Mednarodne usluge
Sem sodi strpnost do drugih narodnosti in razumevanje med narodi, in sicer: – pomoč in sodelovanje na mednarodnih prireditvah (tudi drugih Rotary klubov), – osebni stiki s pripadniki drugih držav doma in v tujini.

Rotary in mladi
Pri vzgoji mladih so dolžni sodelovati in pomagati vsi člani kluba. V vsakem Rotary klubu je določen član, ki se ukvarja z izključno mladinskimi uslugami. Gre za pomoč mladim, da se aktivno zaposlijo. Vzgoja mladih se nanaša na otroke članov, posebno v univerzitetnih mestih, kjer so rotarijske mladinske skupine. Te skupaj organizirajo kulturne in dobrodelne prireditve. Vzgoja pomeni tudi možnost za vse druge mladostnike, ki želijo negovati miselnost Rotary-ja. V Interactu ali Rotaractu se lahko pod patronatom rotarijca oblikuje majhno skupnost. Pomembno področje rotarijskega delovanja je tudi izmenjava mladih v obliki štipendij, študijskih skupin in poletnih mladinskih taborov po svetu.