Tiskovna konferenca akcije HALO, SI ZA TO?

Ob zaključku vse slovenske akcije zbiranja starih mobilnih telefonov »HALO, SI ZA TO?« smo organizirali tiskovno konferenco, ki se je odvijala v sredo, 29. 6. 2016, ob 13:00.

Izjave za novinarje:

Martin Šinigoj – guverner Rotary Distrikta 1912, Slovenija:
Akcijo »Halo! Si ta to?« smo organizirali člani Zveze Rotary klubov Slovenije (ZRKS) – RI Distrikt 1912, Slovenija in Zveza prijateljev Mladine Slovenije (ZPMS).
Akcija se je odvijala v aprilu, maju in juniju 2016 in je bila povezana z zbiranjem starih telefonov. V njej je sodelovalo 305 osnovnih šol, 47 srednjih šol, 34 vrtcev, 4 vzgojno izobraževalne organizacije in 1 fakulteta. S strani Rotarija so v akciji sodelovali člani 46 Rotary klubov, 21 Rotaract klubov in 8 Interact klubov.

Skupaj je bilo zbranih 10.685,60 kg odpadnih telefonov, polnilcev in baterij v skupni vrednosti 18.640,25 EUR.

Nameni tega projekta bili tako nefinančne kot finančne narave in sicer:

NEFINANČNI UČINKI:
• Ekološka ozaveščenost in izobraževanje na temo recikliranja in predelave materiala
• Medgeneracijska povezanost pri kateri so tudi najmlajši akterji lahko brez finančnih sredstev pomagali in darovali nekaj za skupnost in starejši, ki so posvetili veliko količino ur svojega omejenega prostega časa za organizacijo, motivacijo in logistiko.
• Inovativnost s katero je mogoče iz nič (odpada) pridobiti finančna sredstva.

FINANČNI UČINKI:
• 10 % prihodka bo namenjeno nagradam sodelujočim šolam (1.864,02 EUR) za namen subvencionirane prehrane, šole v naravi in šolskih potrebščin,
• na TRR ZPMS bo nakazano 8.388,11 EUR,
• na TRR ZRKS bo nakazano 8.388,11 EUR. Od tega bo Rotary klubom dodeljeno 80 % tega zneska in distriktu 20 %. Vsa sredstva bodo namenjena rotarijskim projektom pomoči in razvoja mladih.
• petim najuspešnejšim šolam in vrtcem (OŠ Raka, OŠ Limbuš in OŠ Pesnica, vrtec Šentjur in Druga gimnazija Maribor) bo na njihov TRR nakazano po 400 EUR nagrade.

Darja Groznik – predsednica ZPMS:
Skupaj z Rotarijci smo speljali uspešno akcijo zbiranja starih telefonov, ki nam je prinesla lep izkupiček. Nekaj več kot 8 tisoč 300 evrov je v času, ko otroci preživljajo počitnice, možnost, da aktivne in več kot dobrodošle počitnice preživijo tudi tisti, ki jih sicer ne bi bili deležni. Pri ZPMS smo prepričano, da si prav vsak otrok, ne glede na gmotni položaj družine, zasluži aktivne počitnice v gorah ali na morju. Počitnice so zdrave za otrokov razvoj iz več razlogov: omogočijo gibanje v naravi, bivanje s sovrstniki in izkušnje, ki so za razvoj zelo pomembne. Hvala Rotarijcem za priložnost, da smo se povezali v tej akciji, ki so si jo zamislili, hvala vsem šolam za sodelovanje, mentorjem, prostovoljcem na terenu, predvsem pa hvala otrokom, ki so v akciji sodelovali. Akcija je očistila naše domove in otrokom sporočala, da moramo z nekaterimi odpadki ravnati zelo previdno in da je marsikaj, kar doma na videz brez vrednosti leži v predalih, še kako dobrodošlo in dragoceno.

Rado Wutej – član Rotary kluba in idejni vodja projekta:
Akcija je v dobrodelnost povezala nekaj tisoč otrok, učencev in dijakov. Njen pomen ni le v vrednosti zbranih sredstev temveč v zavzetosti pomagati drugim in delovati v dobro planeta Zemlje. Vesel sem, da nas je akcija povezala in verjamem da se bo v prihodnosti še z večjo vnemo odvijala.

Irena Linasi Rogač – predsednica odbora za stike z javnostmi pri Rotary Slovenija:
V akcijo se je vključilo 46 Rotary klubov, Rotaract in Interact. Ter Zveza Prijateljev Mladine. Akcijo so kot podporniki podprli znani športniki, glasbeniki, uspešni podjetniki in celo predsednik države Borut Pahor. Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo, prav tako sponzorjem, donatorjem, mentorjem in učencem. Akcija je dokaz, da smo ljudje podobni kot snežinke, vsaka posamezna se lahko takoj stopi, skupaj pa lahko zaustavijo promet.

Vsi sodelujoči smo se počutili počaščene, da smo lahko del tega vse slovenskega projekta.

Lepo vas pozdravljamo,

V Ljubljani, 29.6.2016

Darja Groznik
Predsednica ZPMS

Martin Šinigoj
Guverner Rotary District 1912, Slovenija

Poročilo tiskovne konference

rotary
Author: rotary