Srečanje rotarijskih klubov Slovenije in Hrvaške

VABILO

Na srečanje rotarijskih klubov Slovenije in Hrvaške

Ankaran 3. september 2017
 
13.00 uri

delovno kosilo in popoldanski obisk Rotary Kampa Ankaran – Ancarano
Hotel Convent, Ankaran

Predlog dnevnega reda:

1. pregled zaključkov našega zadnjega srečanja v Zagrebu
2. predstavitev aktivnosti posameznih klubov
3. skupščina ICC Slovenija –Hrvaška (dnevni red naknadno)
4. Ogled in pogovor z udeleženci 9. Rotarijskega kampa Ankaran – Ancarano 2017
4. Razno

Za potrditev prihoda:
Andreja.rihter@guest.arnes.si

za Distrikt 1912 (Slovenija): dr. Andreja Rihter
za Distrikt 1913 (Hrvaška): mag. Jakob Štunf

rotary
Author: rotary