Srečanje predstavnikov ICC Srbija in ICC Slovenija

Dne 3. decembra 2015 so se v Ljubljani srečali predstavniki ICC Srbija in ICC Slovenija, da začrtajo pot sodelovanja, ki sta jo na skupnem srečanju dogovorila DG Dejan Čikara in DG Martin Šinigoj.

Na sestanku so bili prisotni: Martin Šinigoj, Guverner Distrikta 1912, član RC “Nova Gorica, Mario Orasche, mednarodni odbor, član RC “Ljubljana Center”, Janez Lipec, predsednik ICC Slovenije, član RC “Zagorje Kum, Janez Podobnik, namestnik predsednika ICC Slovenije, član RC “Idrija”, Dušan Černigoj, član RC “Ajdovščina” Jože Oberstar, član RC “Novo Mesto”, Klaudia Šturm, član RC “Maribor Park” Marko Femc, član RC “Zgornji Brnik”, France Presetnik, predsednik ICC Srbije, član RC “Beograd Skadarlija, Jelena Agatunović, sekretarka ICC Srbije, članica RC “Beograd Dunav”, Dragan Radojčić, član RC “Beograd Sava”.

France Presetnik in Janez Lipec sta aktivno pričela postavljati temelje sodelovanja. V prilogi je usklajen Zapisnik prvega srečanja. Iz njega so razvidne aktivnosti ki naj bi jih imenovani skupini ICC Srbija – Slovenija aktivirali v treh letih skupnega delovanja.

Pomembno je, da je Janez Lipec izkoristil decembrski obisk Srbije tudi za Rotarijska srečanja. Dne 10. decembra 2015 se je srečal z Dejanom Čikaro DG Srbije in Črne Gore 2015/2016 in Vladimirjem Matičem NC ICC 2015/2018 za Srbijo ob prisotnosti Franca Presetnika.

Želja vseh je, da SE v Rotarijskem letu 2015/2016 realizira projekt, ki bi zaznamoval začetek aktivnega sodelovanja obeh ICC jev Srbije in Slovenije. Projekt: ICC SRBIJA – ICC SLOVENIJA “VOCATION SERVICE TEAM” “Vrhunska vina Srbije i Slovenije”. Trenutno se usklajuje idejni projekt. Kmalu boste prejeli obvestilo.

Ob tem pa prosimo poglejte zapisnik v katerem so že določeni datumi za dve konkretni akciji:

1. Dogovorjeno je zasedanje generalne skupščine enkrat letno, izmenično v vsaki državi ICC-ja. Naslednja skupščina bo 27. februarja 2016 v Beogradu, v čast proslave obletnice RI.

2. Prav tako je dogovorjeno da se povabi vse klube da prisostvujejo predvidenem pobratenju RC Skadarlija – RC Zgornji Brnik ki bo 29.01.2016. v času smučanja na Jahorini od 23.01.-30.01.2016.

Za dodatne informacije je na razpolago Janez Lipec na janez.lipec@slo-kabel.si ali na MT 041 328 900.

ZAPISNIK

rotary
Author: rotary