Skupščina ICC Slovenija – Hrvaška

V nedeljo, 3. septembra, je na Debelem rtiču potekala Skupščina ICC Slovenija – Hrvaška.

Udeležilo se jo je osem članov, ki so potrdili imenovanja za naslednja tri leta in program medsebojnih aktivnosti.

Z mnogimi medsebojnimi dejavnostmi, ki povezujejo hrvaške in slovenske rotarijce, so se seznanili na decembrskem sestanku v Ljubljani v prisotnosti obeh guvernerjev, Jožeta Zadravca in Gorana Račića, ter na aprilskem sestanku v Zagrebu. Dogovorili so se, da je Rotary kamp Ankaran osrednji skupni projekt, v katerega naj bi se vključilo še več klubov iz obeh distrikov.

Člani skupščine ICC so neposredno spoznali tudi potek letošnjega kampa in obiskali sodelujoče iz obeh držav. Med najpomembnejšimi sprejetimi sklepi so bili tudi dogovori o skupnih projektih, ki bodo spremljali ankaranski kamp kot osrednjega.

rotary
Author: rotary