ZADNJI POZIV – Sklic Distriktne komisije za prijavo projektov

V maju 2024 bo zasedala Distriktna komisija za dodelitev sredstev za sofinanciranje klubskih projektov iz distriktnih DDF v rotarijskem letu 2023/24.

Klube, ki želite na ta sklic prijaviti svoje projekte, prosimo, da pošljete prijave na naslov info@rotaryslovenija.org do vključno 5. 5. 2024

Predsedniki ste na e-naslove prejeli vabilo in tri dokumenta:

– D 1912 usmeritve Komisije 2023_24

– D 1912 obrazec za prijavo projekta 2023_24

– D 1912 poročilo projekta 2023_24

Prosimo, da prijave projekta pošljete na obrazcu za prijavo projekta.

Vljudno prosim, da informacijo delite s klubskim poverjenikom za fundacije.