Sestanek razširjenega vodstva distrikta

V petek, 17. novembra 2023 je guverner sklical 2. sestanek z asistenti in predsedniki odborov. Sestanka so se udeležili tudi rotarijci RC Medvode, RC Slovenj Gradec in RC Škofja Loka.

Guverner je podal pregled ključnih dosežkov in izzivov v preteklem obdobju, poudaril pomembne mejnike in predstavil smernice za prihodnje delo. Sodelujoči so se posvetili izjemnim aktivnostim v zvezi s nedavnimi poplavami, delili izkušnje ter razpravljali o nadaljnjih ukrepih za pomoč prizadetim območjem. S strani Zveze Rotary klubov Slovenije smo do danes izplačali za približno 350.000,00 € denarne pomoči, 85 družinam, ki so bile predlagane s strani rotarijcev, ki so bili na terenu in so imeli informacije iz prve roke. Poleg denarne pomoči smo 46.000 € namenili nakupu razvlaževalcev in nakupu aparatov bele tehnike. Izjemne aktivnosti so izvajali tudi posamezni rotary klubi na ogroženih področjih in drugje. Tako finančno kot materialno smo rotarijci zbrali in razdelili donacij v vrednosti 621.000 €. Eventualna sredstva, ki bi jih še prejeli na račun zveze, bodo namenjena poplavno prizadetim ljudem.

Asistenti so predstavili poročila o aktualnih dejavnostih v svojih regijah, delili izkušnje in prepoznali priložnosti za nadaljnje sodelovanje in povezovanje. Predsedniki odborov so predstavili dosežke svojih odborov ter izpostavili načrte za nadaljnje delo.

Skupno odločitev smo sprejeli, da se po izjemnih aktivnostih okoli poplav ponovno bolj osredotočimo na lokalne aktivnosti klubov in aktivnostim na nivoju distrikta.

Guverner je ponovno pozval prisotne, naj spodbudijo svoje člane k doniranju 1% dohodnine za Zvezo rotary klubov, s poudarkom, da imajo čas do konca decembra.

Predstavljena je bila novost avtomatizacije prenosa novic iz spletne strani na e-poštno obvestilno platformo ter mentorska platforma, ki bo olajšala izmenjavo izkušenj med mentorji in mladimi člani.

Slišali smo predloga za Global Grant projekt, kar bo nadaljnje obravnavano na prihodnjih sestankih. Skupna odločitev o nadaljnjih korakih bo sprejeta po dodatni analizi in razpravi končne priprave projekta.

Sestanek je bil uspešno izveden, vsi prisotni so izrazili zavzetost za nadaljnje delo in sodelovanje v skupnih prizadevanjih za krepitev rotarijske skupnosti.