Sekretarke in sekretarji 2022-2023

 RC  Ime in priimek
Ajdovščina Tilen Kranjc
Bled Gregor Krajc 
Celje Kaja Dosedla
Celje Barbara Celjska Miran Gracer
Čatež Andrej Božič
Dolenske Toplice Primož Mihelič
Domžale Viktorija Vehovec
Grosuplje Veronika Kuralt
Idrija Miloš Šturm
Kamnik Boštjan Lavrič
Kočevje Alojz Ivančič
Koper Gregor Velkaverh

Koper Academia Litoralis

Andreja Perčič
Kranj Dejan Aljančič
Ljubljana Marko Klobas
Ljubljana Barje Marko Vukan
Ljubljana Carniola Nina Globočnik
Ljubljana Center David Tavželj
Ljubljana Emona Drago Matko
Ljubljana Ilirija Marjan Kocjan
Ljubljana International Bojana Zarnik
Ljubljana Grad Bernarda Trebušak Jecl
Ljubljana Julija Nataša Špilak
Ljubljana Nike Mojca Fon Jager
Ljubljana Šiška Irena Jakša Zupančič 
Ljubljana Tivoli Zineta Vilman
Ljubljana Triglav Sara Nunic Klun
Ljubljana Unity Branka Drnovšek Adamlje
Ljubljana 25 Boštjan Špehonja
Logatec Sonja Peklenik
Maribor Damijan Podlesek
Maribor Grad Matjaž Madžarac
Maribor Lent Barbara Ambrož
Maribor Park Rozvita Pfeifer
Martjanci Bojan Kulčar
Medana Goriška Matjaž Pregelj
Medvode Matic Hren
Nova Gorica Tomaž Zuza
Novo mesto Boris Lavrič
Portorož Sonja Kajba
Postojna Cerknica Branko Milharčič
Ptuj Miran Golub
Semič Bela krajina Matjaž Barič
Sevnica Ema Zagorc
Slovenj Gradec Boštjan Gorenšek
Solkan Siliganum Matjaž Bužinel
Škofja Loka Jernej Markič
Tržič-Naklo Jure Renko
Velenje Peter Peer
Zagorje Kum Matej Strgaršek
Zgornji Brnik Aleš Kancilija
Žalec Dejan Pehar