RYLA seminar Cerkno 2018

RYLA – Rotary Youth Leadership Awards je intenzivni rotarijski program usposabljanja izbranih nadarjenih sedanjih in bodočih mladih vodij in predstavlja Rotarijcem priložnost za pomoč pri osebnem razvoju, pridobitvi dragocenih strokovnih znanj in vzpostavljanju mostu med generacijskimi pogledi in stališči.

Rotarijci izvajamo RYLA seminar, ker verjamemo v potencial mladih ter v pomembnost razvoja in naložb v njihov način vodenja. Prepoznavanje potencialov mladih ima glavno vlogo v izboljšanju podobe vsakega Rotary kluba v svojem okolju ter pri vzpostavljanju odnosov med mladimi in starejšimi. Vzpostavlja krepitev vrednot, ki so bistvenega pomena za rotarijce: etično ravnanje, celovitost značaja in zaveza služenju skupnosti.

Cilji RYLA seminarja
   • utrjevati rotarijsko spoštovanje in skrb za mladino;
   • vzpodbujati in podpirati izbrane mlade voditelje in potencialne voditelje k odgovornemu
     in učinkovitemu prostovoljnemu vodenju mladih, tako da jim s kakovostnim
     usposabljanjem zagotavljamo koristne izkušnje;
   • vzpodbujati kontinuirano in večjo vlogo mladih vodij;
   • dosegati javno priznanje visoke kakovosti vodenja mnogih mladih vodij.

RYLA omogoča mladim
   • soočanje z izzivi poklicne odgovornosti in medčloveških odnosov
   • izboljšanje vodstvenih in komunikacijskih sposobnosti
   • spoznavanje poslovnih okolij in javnih ustanov
   • medsebojno prijateljsko spoznavanje in druženje z Rotarijci

RYLA daje priložnost udeležencem, da
   • razvijajo sposobnosti vodenja
   • povečajo zaupanje vase
   • vzpostavijo odnos do različnih vprašanjih in ljudi
   • vzpostavijo nova prijateljstva
   • pridobijo informacije in znanja za poklicno kariero
   • spoznajo vodje lokalne skupnosti in mentorje

Udeleženci seminarja so praviloma mladi vodje v lokalni skupnosti, ki jih izbere lokalni Rotary klub, ter člani Rotaract klubov na predlog botrskih Rotary klubov, ki jih nagradijo tako, da sponzorirajo njihovo udeležbo na seminarju.

RYLA Seminar 2018 z naslovom “THE JOURNEY OF LEADERSHIP DEVELOPMENT“ bo v Cerknem od 12 do 15. aprila. Vodila ga bo rotarijka dr. Sue Catana iz New Yorka. Seminar bo potekal v angleščini z naslednjim okvirnim programom:
   • Defining Leadership and Forming Leadership Communities
   • Assessing Personal Leadership Competencies
   • Self as Leader, Beliefs and Barriers
   • Leadership Competencies : Managing Values in Tension
   • Leadership Communication and Personal Leadership Development Plan
   • Meeting with successful young managers
   • Personal Coaching – One-on-One with Dr. Sue Catana
   • Issues Kiva – Leadership Development – Dr. Sue Catana
   • Professional Regard of Leaders

Organizatorji seminarja so RC Ljubljana, RC Ljubljana Triglav in RC Idrija
Informacije o RYLA seminarju:
Tomaž Bole, tomaz.bole@gallus-zavod.si, 041 693 637
Rok Hrastar, hrastar.rok@gmail.com, 040 667 363
Matej Obid, obid.matej@gmail.com, 031 868 451

RYLA vtisi udeležencev  
RYLA predstavitev

rotary
Author: rotary