Menu

Ryla

ryla_c

Seminar vodstvenih spretnosti in znanj RYLA (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD) je namenjen perspektivnim mladim med 20 in 30 letom, ki kažejo vodstvene sposobnosti. Seminar poteka z aktivno participacijo udeležencev, diskusijo ter delavnicami pod vodstvom mednarodno priznanega predavatelja s področja vodenje, komunikacije in osebnostne rasti. Na samih delavnicah je v ospredju pridobivanje izkušenj vodenja, pridobivanje samozavesti, širjenje zornega kota dojemanja različnih tem in situacij, v  pozno popoldanskih oz. večernih urah pa potekajo družabne aktivnosti namenjene pridobivanje novih poznanstev vrstnikov in mentorjev ipd. Zaradi poteka delavnic je omejeno število mest na 20 udeležencev.

Rotary skozi Rylo:

·        Prikazuje prizadevanje za dobrobit mladih ter približa rotarijsko idejo perspektivnim generacijam jutrišnjega sveta
·        Mlade vzpodbuja k prevzemanju odgovornosti ter vodenju mladih
·        Mladim ponuja sklop znanj in izkušen, ki so potrebna pri prevzemanji aktivne vloge v družbi
·        Javnosti predstavi mlade, ki s svoje delo usmerjajo v dobrobit družbi in širšemu okolju.

Program seminarja vključuje:

·         Osnove vodenja
·         Etiko pozitivnega vodenja
·         Pomen komunikacijskih spretnosti in učinkovitega vodenja
·         Reševanje problemov in konfliktov
·         Pridobivanje samozavesti
·         Spoznavanje rotarijske ideje ter njegova vloga v skupnosti
·         Razumevanje skupnosti ter globalnega državljanstva.

Link: http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/YouthPrograms/RotaryYouthLeadershipAwards(RYLA)/Pages/ridefault.aspx

ryla-awards ryla

ryla2009

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia