Rotary zveza Slovenije in Avto Krka tudi letos skupaj v projektu Dan sajenja medovitih rastlin

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do cilja.

Rotary klubi Slovenije in podjetje Avto Krka smo tudi letos podprli projekt Dan sajenja medovitih rastlin. Tokrat smo se osredotočili na divje opraševalce, ki imajo pri opraševanju nepogrešljivo vlogo.

Slovenski čebelarji so lansko leto dali pobudo za projekt Dan sajenja medovitih rastlin, v katerem so spodbudili cel svet, da se priključi projektu Dan sajenja medovitih rastlin. Cilj projekta, ki traja do leta 2030 je, da v Sloveniji posadimo 2 milijona medovitih rastlin. Avto Krka in Rotary zveza Slovenije smo se lansko leto odločili, da skupaj, kot partnerji, pristopimo k projektu. Na lanskoletni dan sajenja medovitih rastlin smo v 29 slovenskih krajih, skupaj posadili šestdeset jablan, svoj prispevek smo dodali še s sajenjem 550 jablan vsakega zaposlenega v skupini Avto Krka.

Letos smo se odločili, da poleg sajenja medovitih rastlin poskrbimo tudi za opraševalce. Podprli smo projekt Divji opraševalci Rotary kluba Koper Academia Litoralis in se odločili, da želimo o slednjih izvedeti več, ter te informacije deliti z mlajšimi generacijami. K sodelovanju smo povabili 30 osnovnih šol iz krajev, kjer ima Avto Krka svojo poslovalnico in Rotary svoj klub. Na dogodku, ki smo ga pripravili v Ljubljani, je vse prisotne pozdravila članica uprave Avto Krka Tatjana Verstovšek, predsednik Rotary Bee Fellowship Anton Končnik in predsednik Rotary odbora za ekologijo Janez Podobnik. Osrednji del srečanja je bilo predavanje o divjih opraševalcih, ki ga je na izjemno poučen in zanimiv način izvedla dr. Živa Fišer iz Univerze na Primorskem. Predavateljica je izpostavila pomen žuželk, ki skrbijo za opraševanje in tudi našo vlogo pri tem, da jim zagotovimo varno in ustrezno bivalno okolje. Tudi iz tega razloga smo se partnerji v projektu odločili, da vzpodbudimo šole k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Vsaki šoli smo poklonili hotel za divje opraševalce, ki so jih izdelali v Varstveno vzgojnem centru Tončke Hočevar, medovit grm metuljnik in steklenko, ki je del projekta Glassy Classy, Očistimo Slovenijo plastike.

Del donacije, ki je s strani Avto Krka in Rotary zveze Slovenije dodeljena letošnjemu projektu Dan odprtih vrat, bomo namenili nakupu sadik, s katerimi bomo pogozdili pogoreli Kras.

Prepričani smo, da je vsako pozitivno delo, ki ga opravimo v skupnem prostoru, naložba za prihodnje. In tudi v prihodnje se bomo tako zaposleni v Avto Krki kot rotarijci Rotary klubov Slovenije trudili, da bomo s svojim družbeno koristnim delom, zgled in motivacija ostalim. Zato, ker skupaj zmoremo več.

rotary
Author: rotary