Rotary Club Ljubljana Center pomagal dvema družinama v občini Gorenja Vas – Poljane

V poplavah, ki so v začetku avgusta prizadele Slovenijo, je bila hudo prizadeta tudi občina Gorenja vas – Poljane. Voda je tam zalila številne objekte, tako stanovanjske kot poslovne, sprožilo se je tudi več plazov. Zdaj, ko je voda upadla, so se pokazale hude posledice ujme, ki bodo terjale dolgotrajno sanacijo.

Številne družine, ki se že tako težko prebijajo skozi mesec, so se po pomoč obrnile tudi na občino, ki je našemu Rotary klubu Ljubljana Center pomagala izbrati dve, ki sta pomoči najbolj potrebni.

V Rotary Club Ljubljana Center so tako stopili skupaj. S pomočjo Zveze Rotary klubov Slovenija so dvema družinama nudili finančno pomoč, ki jim bo pomagala pri sanaciji nastale škode. Denarna sredstva so prispevali prav vsi člani kluba, brez izjeme; tako 21 rednih članov, kot tudi vsi trije častni člani.

Dobrodelna akcija je naš klub povezala z ljudmi, prizadetimi v poplavah, hkrati pa je povezala tudi člane kluba med seboj ter okrepila medsebojno prijateljstvo.

Tudi v težkih trenutnih lahko vzklijejo dobre in pozitivne zgodbe!

RC Ljubljana Center

rotary
Author: rotary