Rotary Action Plan Champions

V Rotary coni 21, katere del smo tudi mi, je bil s strani predsednice Rotary International za leto 2024/2025 Stephanie Urchick imenovan za prvaka akcijskega načrta Rotary Darko Tipurić. Pridružuje se ostalim zagovornikom akcijskega načrta, da bi pomagali klubom in distriktom po vsem svetu pri uresničevanju akcijskega načrta na lokalni in globalni ravni, da bi povečali Rotary in povečali naš vpliv.

Pobuda Rotary Action Plan je zasnovana za večjo ozaveščenost o akcijskem načrtu. Prvaki akcijskega načrta bodo več let sodelovali s klubi in okrožjih na svojih območjih. Člane bodo izobraževali in angažirali o štirih prednostnih nalogah akcijskega načrta ter sodelovali z rotarijci pri ozaveščanju in spodbujanju podpore akcijskemu načrtu v regijah.

Načrt temelji na štirih prednostnih nalogah: povečanje rotarijskega vpliva, razširitev našega dosega, povečanje vključenosti udeležencev in povečanje naše sposobnosti prilagajanja.

Darko Tipurić je za Action Plan Champions za področje svoje odgovornosti imenoval tudi tri odlične in izkušene rotarijce Sunčico Bulat Wursching, Vladimirja Matića in našega guvernerja Andreja Božiča.