Menu

Rotaract

rotar2cl

• Rotaract klub sestavljajo mladi v starosti od 18 do 30 let, ki so pripravljeni biti zgled v uresničevanju etičnih načel v poklicnem in privatnem življenju.
• Ustanovitelj Rotarct kluba je Rotary klub, ki prevzame tudi začetne obveznosti pri delovanju in financiranju Rotaract kluba. Med botrskim klubom in novoustanovljenim Rotaract klubom se po začetni pomoči razvije partnerskiodnos, pri katerem se, kljub tesnim stikom, spo četni pomoči razvije partnerskiodnos, pri katerem se, kljub tesnim stikom, spoštuje celovitost in samostojnost Rotaract kluba znotraj smernic in pravil RI. Tako so Rotaract klubi samostojni pri upravljanju in, v veliki meri, tudi financiranju.
• Prvi Rotaract klub je bil ustanovljen v 1968 v ZDA, po študentskih nemirih v60. letih, danes jih je preko 7.300, s 170.000 člani.
• V Sloveniji imamo 5 Rotaract klubov (Ljubljana, Maribor, Celje, Grosuplje, Nova Gorica). V načrtu so, seveda, nove ustanovitve.
• Program slovenskih Rotaract klubov je izjemno dinamičen in je, marsikdaj, lahko zgled Rotary klubom pri odličnosti, ustvarjanju mednarodno uspešnih projektov in povezovanju. • Program slovenskih Rotaract klubov je izjemno dinamičen in je, marsikdaj, lahko zgled Rotary klubom pri odličnosti, ustvarjanju mednarodno uspešnih projektov in povezovanju.
rotaract rotaract1

 

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia