RC KLUB ŠKOFJA LOKA v okviru projekta POMOČ POPLAVLJENCEM 2023

Prijatelji iz RC Grosuplje so slovenskemu Rotary Distriktu v okviru Rotary pomoči po poplavah 2023 ponudili brezplačne sadike dreves avtohtonih slovenskih sort jablan, ki lahko s svojim razvejanim koreninskim sestavom omejijo drsenje zemlje v primeru nevarnosti zemeljskih plazov s strmih pobočij.
Na osnovi te pobude smo v RC Škofja Loka s Karitas izbrali 3 kmetije v okolici Škofje Loke, ki jim hišo lahko ogrozi nadaljnje drsenje zemljin. To so:
• Krmelj Boštjan, Sv. Andrej 22, Škofja Loka – 10 sadik
• Koblar Rajko, Ožbolt 37, Škofja Loka – 15 sadik
• Omovšek Jernej, Na Logu 8a, Škofja Loka – 10 sadik
V torek, 21. novembra 2023, še v rahlo deževnem vremenu, so naši prijatelji iz RC Grosuplje z ekipo vrtnarjev izkopali sadike, jih lastnoročno naložili na samokolnico in zvozili do ceste, kjer sta jih predstavnik RC Škofja Loka in šofer naložila na tovornjak. Izkazalo se je, da je bila to po kilogramih kar zahtevna naloga, ki nam je ogrela telo in z blatom obogatila našo garderobo. Vse sadike smo še isto
popoldne dostavili vsem trem izbranim kmetijam.

Upamo, da bodo kmetje upoštevali navodila za posaditev in bodo krepke 8-letne sadike, pospremljene z našimi dobrimi nameni, uspešno pognale na pobočjih Poljanske doline. Z veseljem se bomo čez kako leto s prijatelji iz obeh Rotary klubov oglasili na obiranje plodov.

Donacijo sadik jablan je dal RC Grosuplje, RC Škofja Loka pa je pokril stroške prevoza in vročitve.
Iskrena zahvala gre vsem sodelujočim:
prijateljem iz RC Grosuplje, Augustu Grilu, Andreju Grosu in Marjanu Kastelicu,
prijateljema iz RC Škofja Loka, Boštjanu Cuznarju in Marku Murnu ter
predstavniku Karitas Škofja Loka, Milanu Muru.

Zapisal Marko Murn, vodja projekta