Razpis za štipendije Fundacije Leona Štuklja

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Pogoji za pridobitev:
1. Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem 
    vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije
2. Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca. Prednost pri dodelitvi štipendij imajo 
    dijaki in študentje višjih letnikov

Kandidati so dolžni predložiti pisno:
1. Pisno prošnjo s tel. št., elektronsko pošto in kratkim življenjepisom,
2. Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu
3. Fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci
4. Dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti
    oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do četrtka, 30. 11. 2017 po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

Rok za oddajo pisnih vlog, začetek: ponedeljek, 16. 10. 2017, zadnji dan za oddajo, ponedeljek 30. 10. 2017.

Pisne vloge pošljite na naslov:
Fundacija Leona Štuklja
(Vladimir PODHOSTNIK)
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR

RAZPIS

rotary
Author: rotary