Razpis za štipendije Fundacije LEONA ŠTUKLJA

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Pogoji za pridobitev:
1. Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije
2. Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov

Kandidati so dolžni predložiti pisno:
1. Pisno prošnjo s kratkim življenjepisom,
2. Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu
3. Fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci
4. Dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do
četrtka, 10.12.2016 obvestila vse prosilce o izboru.

Rok za oddajo pisnih vlog, začetek: sreda, 02.11.2016, zadnji dan za oddajo, nedelja 20.11.2016.

Pisne vloge pošljite na naslov:
Fundacija Leona Štuklja
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR
(Vladimir PODHOSTNIK)


Razpis_za_stipendije_FLS 

rotary
Author: rotary