Projekt: Podari trenutek

Ob praznovanju 30-letnice Rotary kluba Slovenj Gradec v mesecu februarju pričenjamo s projektom PODARI TRENUTEK, katerega cilj je učence koroških osnovnih šol in šol s prilagojenim programom spodbuditi k nesebični pomoči sočloveku. Projekt je spodbuda učencem k razmišljanju, da ima drobno dejanje pomoči za prejemnika velik pomen. Hkrati pa želimo, da sodelovanje pri projektu pripomore k zavedanju, da kadar dajemo, veliko pridobimo tudi sami.

Zelo nas veseli, da so se vabilu odzvale vse koroške osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom, kar pomeni, da bo pri projektu sodelovalo 17 koroških osnovnih šol s svojimi skupno 17 podružnicami, 2 osnovni šoli s prilagojenim programom in oddelek s prilagojenim programom OŠ Muta.

Otroci bodo od 12. 2. 2024 dalje v posebne skrinjice odlagali listke, na katere bodo napisali, kako so nekomu pomagali (lahko sošolcu, družinskemu članu, učitelju, neznancu itd.) oz. kaj prijaznega so zanj storili. Dopisali bodo tudi svoje ime in razred, saj imajo tako možnost dobiti posebno nagrado. Mlajši otroci, ki še ne pišejo, lahko svoje dobro delo tudi narišejo. Projekt bo potekal do vključno 10. 5. 2024.

Ker se želimo šolam in učencem iskreno zahvaliti za sodelovanje, bo najaktivnejša šola (šola, ki bo zbrala največ veljavnih listkov glede na število učencev) na koncu prejela obogatitveno vsebino, ki bo vsem otrokom koristila tako v nadaljnjem procesu šolanja kot v vsakdanjem življenju, vendar svojega mesta pri rednem pouku nima. To šolo bo namreč obiskala ga. Barbara Polutnik Brusnik, predavateljica socialnih veščin, bontona in javnega nastopanja, ki bo z otroki izvedla praktično naravnane delavnice javnega nastopanja in komunikacije. Nagrado bo prejela tudi najaktivnejša osnovna šola s prilagojenim programom/oddelek s prilagojenim programom (šola, ki bo zbrala največ veljavnih listkov glede na število učencev). To šolo bo obiskal čarodej in otrokom popestril šolski dan.

Med podpisanimi listki bomo izbrali tudi 3, ki bodo s svojo vsebino najbolj izstopali. Njihovi avtorji bodo imeli priložnost spoznati poklic, ki jim je v tem trenutku najbolj zanimiv, oz. če to iz kakršnegakoli razloga ne bo mogoče, bodo prejeli primerljivo nadomestno nagrado.

Čeprav bodo najaktivnejši sodelujoči nagrajeni, smo prepričani, da to ne bo glavni povod za sodelovanje pri projektu. Z opravljanjem dobrih del in razmišljanjem o tem, kako lahko nekomu pomagamo, bomo namreč poskrbeli za svetlejšo in bolj povezano prihodnost, v kateri bomo z veseljem živeli.

Rotary je mednarodna organizacija, ki združuje posameznike z namenom spodbujanja visokih etičnih standardov v vseh poklicih, služenja skupnosti in spodbujanja miru po svetu. Za rotarijstvo je značilno prizadevanje za boljšo družbo z različnimi humanitarnimi projekti, izobraževanji in profesionalnim razvojem. Projekt “Podari trenutek” je izraz rotarijskih vrednot v praksi, saj združuje prizadevanje za izboljšanje življenj posameznikov in skupnosti s prostovoljskim delom in izobraževanjem. S tem projektom Rotary klub Slovenj Gradec ne samo praznuje svojo 30. obletnico, ampak tudi aktivno prispeva k širjenju rotarijskih idealov med mlajšimi generacijami, kar je ključnega pomena za ustvarjanje bolj povezane in podporne skupnosti v prihodnosti.

Vodja projekta

Maja Helbl

Predsednik Rotary cluba Slovenj Gradec 2023 /24

Boštjan Gorenšek