Program Distriktne konference

Program Distriktne konference – 1. junij 2024

9:00 – 9:30 Prihod v Hotel Rose Bled, skupna kava

9:30 DISTRIKTNA KONFERENCA

Pozdravni nagovori

Andrej Božič, guverner Distrikta 1912

Goran Mitevski, koordinator Zveze RC Severne Makedonije

Herbert Pfeiffer, guverner Distrikta 1910

 

Andrej Božič, guverner D1912: Rotarijsko leto 2023/2024

Predstavitev projektov

RC Slovenj Gradec, RC Škofja Loka, RC Idrija

GLASBA

Predstavitev dela po regijah

asistenti guvernerja

11:30 – 12:00 ODMOR

Željko Čurić, o vrednotah

Predstavitev dela odborov: predsedniki odborov

GLASBA

Podelitev Paul Harris priznanj in zahval guvernerja

GLASBA

Predaja guvernerske verige

14: 30 Uradni zaključek konference s kosilom