Predsednice in predsedniki 2022-2023

RC Ime in priimek
Ajdovščina Marko Corn
Bled Uroš Čpajaković
Celje Barbara Gorski
Celje Barbara Celjska Marko Koleša
Čatež Marko Grajžl
Dolenjske Toplice Suzana Krvavica
Domžale Josip Tartara
Grosuplje Roko Žarnič
Idrija Veljko Janjić
Kamnik Boštjan Antolič
Kočevje Konrad Lampe
Koper Iztok Drožina

Koper Academia

Litoralis

Roberto Biloslavo
Kranj Franjo Radikovič
Ljubljana Janez Gril
Ljubljana Barje Simona Gerenčer
Ljubljana Carniola Matjaž Loborec
Ljubljana Center Andrej Souvent
Ljubljana Emona Marko Šinkovc
Ljubljana Ilirija Aleš Musić
Ljubljana International Peter Ilgo
Ljubljana Grad Petra Juvančič
Ljubljana Julija Irena kos
Ljubljana Nike Maša Gala
Ljubljana Šiška Andreja Jernejčič
Ljubljana Tivoli Marko Jeršin
Ljubljana Triglav Brigita Zakrajšek
Ljubljana Unity Peter Šprajc
Ljubljana 25 Simon Bucik
Logatec Matjaž Mravlja
Maribor Borut Bratina
Maribor Grad Franci Križan
Maribor Lent Gorazd Bende
Maribor Park Andreja Šinkovic
Martjanci Robert Šoštarec
Medana Goriška Elvis Bužinel
Medvode Aleksander Lieber
Nova Gorica Kristina Zimic
Novo Mesto Goce Tasev
Portorož Marko Zorman
Postojna Cerknica Boštjan Glažar
Ptuj Drago Slameršak
Semič Bela krajina Silvester Kramarič
Sevnica Karin Malešič
Slovenj Gradec Denise Kramljak
Solkan Siliganum Miloš Rijavec
Škofja Loka David Jezeršek
Tržič-Naklo Slavko Vidic
Velenje Franci Zamrnik
Zagorje Kum Joško Rozina
Zgornji Brnik Marko Pavlović
Žalec Boštjan Pražnikar