Predavanje: Kako uspešno prodreti na tuje trge?

VABILO NA PREDAVANJE Z VEČERJO

ga. Bojana Zarnik

»KAKO USPEŠNO PRODRETI NA TUJE TRGE?«

Datum:       21. 5. 2019 ob 20
Kraj:           Zeleni salon,
                   Grand Hotel Union, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana
Prijave:      e-pošta: info@rclc.si ali
                   https://doodle.com/poll/nwipizsqdiad9c5u
Večerja:    19h, participacija: 10 €

O predavanju

Slovenija je zaradi svoje majhnosti odvisna od izvoza. Izvoz je ključnega pomena tako za državo, saj predstavlja več kot 80 % našega BDP, kot tudi za podjetja, ki si z njim lahko zagotovijo trajnostno rast.

A uspešnega prodora na tuje trge se je potrebno lotiti premišljeno in sistematično. Celovit pristop sestoji iz več faz, od izbora in analize ciljnih trgov, do oblikovanja vstopne strategije in trženjskih aktivnosti.

Država za spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij namenja znatna finančna sredstva in ponuja različne instrumente, ki tvorijo sistemski okvir pomoči izvoznikom.

V okviru predavanja bo predavateljica predstavila različne instrumenti pomoči, možnosti, kje pridobiti ustrezne informacije in analize tujih trgov, kako poiskati potencialne partnerje na tujih trgih, ter pomen strateškega informiranja za podjetja.

rotary
Author: rotary