Rotary D1912 Blog Novice Predavanje: Jezik – naše orožje

Predavanje: Jezik – naše orožje

RC Ljubljana Emon​a​ vas vabi na predavanje Dr. Ane Tavčar Pirkovič v ponedeljek, ​5​.​3​.2018​ ob 19.30. Predavanje bo v prostorih restavracije Maxim na Trgu republike 1 v Ljubljani.

Iz vsebine:

Bi lahko modificirali stari rek in rekli »kolikor jezikov znaš, toliko veljaš«? So z znanji tujih jezikov meje našega prostora, pa tudi človekovega uma, gospodarstva in ekonomije premaknjene in zabrisane? Kaj je imel v mislih filozof Ludwig Wittgenstein s stavkom »The limits of my language are the limits of my world.«?

Slovenci smo po statistiki relativno dobri govorci tujih jezikov, dobro znamo predvsem angleško, tudi nemško, francosko in italijansko – kot prvi tuji jezik. Evropske tendence pa gredo v smeri znanja vsaj dveh tujih jezikov. Kako tesna je povezava med jeziki in možnostmi za obvladovanje tujih jezikov znotraj posameznih jezikovnih skupin? Kako težko je znati denimo še švedsko, če znamo nemško? Kako lahko se je naučiti še francosko, če govorite italijansko? In kaj vam znanja lahko prinesejo? O tem v kratkem pregledu interdisciplinarnega usvajanja jezikov, medsebojnega povezovanja znanj tujih jezikov tako z didaktičnih, jezikoslovnih kot tudi komunikativno-psiholoških vidikov.

Predavateljica ​​​Dr. Ana Tavčar Pirkovič je profesorica angleščine in nemščine in doktorica znanosti. Doktorirala je s področja jezikoslovja na oddelku za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 2017 z disertacijo »Komunikativne in slogovne funkcije desne periferije v nemški povedi«. Njeno diplomsko delo iz nemščine je bilo nagrajeno z najvišjo nagrado RS za trajnostni razvoj in bilo predlagano za študentsko Prešernovo nagrado, doktorska disertacija pa je med kandidatkami za najboljšo disertacijo fakultete na aktualnem razpisu Filozofske fakultete. V jezikoslovnem raziskovalnem delu deluje na področju sintakse in stilistike sodobnega nemškega jezika, preučuje pa predvsem medijski jezik. Sicer je zaposlena kot voditeljica in novinarka na RTV Slovenija, kjer vodi in pripravlja oddaje v različnih uredništvih.

Author: rotary

Exit mobile version