Predavanje – dr. Aleš Vahčič »Singapur : Slovenija: 4:1«

Rotary klub Ljubljana Center vabi na predavanje dr. Aleša Vahčiča z naslovom »Singapur : Slovenija: 4:1«.

Dobrodošli v torek, 28. 11. 2023 ob 19. uri  *(brez večerje ob 20:00h) k Slamiču, Kersnikova ulica 1, 1000 Ljubljana.

Participacija: 20,00 € (z večerjo) *zaradi lažje organizacije prehrane vas naprošamo za predhodno najavo na naslov: info@rclc.si.

O predavanju:

Če hočemo razumeti priložnosti družbenoekonomskega razvoja Slovenije v prihodnosti, moramo izhajati iz realnega razumevanja preteklega razvoja Slovenije v preteklih 60-h letih v primerjavi z najuspešnejšimi državami. Ob osamosvojitvi smo imeli 3 možnosti:

  1. Reformirani komunistični enopartijski sistem, odprt za mednarodno konkurenco, inovativnost in podjetništvo po kitajskem zgledu (socializem s slovenskimi značilnostmi).
  2. Formalno večstrankarski sistem z močno državo, temelječo na meritokraciji, poštenosti in integriteti po singapurskem zgledu.
  3. Neoliberalni kapitalistični sistem.

Izbrali smo tretjo možnost.

V predavanju se bo prof. Vahčič omejil na primerjavo razvoja Slovenije s Singapurom.

O predavatelju:

Aleš Vahčič je redni profesor za ekonomsko politiko in podjetništvo v pokoju in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Doktoriral je na Univerzi Cornell (1976). Glavna teza disertacije: Če (takratne) socialistične države ne bodo dopustile mednarodne konkurence, vključno s prostim vstopom podjetij (podjetništvo), bodo zaostale v gospodarskem razvoju. Moje raziskovalno, pedagoško in svetovalno delo temelji na nadaljnjem razvoju te teze. Skupaj z ženo Teo Petrin in kolegi z Ekonomske fakultete smo med prvimi v Evropi razvili pedagoške in raziskovalne programe iz podjetništva in smo prispevali k postavitvi institucij in programov za podporo konkurenčnosti  podjetništva v Sloveniji.

rotary
Author: rotary