Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi DARUJEMO

SMS Donacija za ZVEZA ROTARY KLUBOV SLOVENIJE

Splošne določbe

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija za ZVEZA ROTARY KLUBOV SLOVENIJE (v nadaljevanju Pogoji) so pogoji poslovanja sistema SMS Donacija, ki ga upravljajo mobilni operaterji Telekom Slovenije d. d., Simobil d.d. in Tušmobil d.o. kot izvajalci storitve.

Podatki Zveze Rotary Klubov Slovenije:
Polno ime društva:   ZVEZA ROTARY KLUBOV SLOVENIJE
Sedež društva: STEGNE 35, 1000 LJUBLJANA
Ime, priimek in uradni naziv podpisnika pogodbe (zakoniti zastopnik): OTMAR ZORN
TRR (kamor bodo nakazana sredstva) in pri kateri banki je odprt račun: IBAN SI56 0201 3025 7301 922 (NLB d.d.)
Davčna številka društva: 99584697
Matična številka društva: 4000986000
E-mail: info@rotaryslovenija.org
Spletni naslov: http://www.rotaryslovenija.org/

Način delovanja SMS Donacija

Vsa zbrana sredstva iz naslova uporabe storitve SMS Donacija bodo navedeni operaterji v skladu s spodaj navedenim izročil ZVEZI ROTARY KLUBOV SLOVENIJE (v nadaljevanju: zveza).

Zbrana sredstva bo zveza namenila za pomoč socialno ogroženim otrokom in družinam.
Zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo DARUJEMO, bodo operaterji po odbitju DDV, v lastnem imenu donirali zvezi.

Plačana in zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil (SMS Donacija za Zvezo Rotary klubov), t. j. 1 EUR bodo operaterji v celoti izročili zvezi.

Pogoji

Pri storitvi SMS Donacija za lahko sodelujete vsi uporabniki Telekom Slovenije d.d., Simobil in Tušmobil ter uporabniki njihovih omrežij v okviru virtualnega operaterja (Izimobil, Dbitel,….), v nadaljevanju: uporabniki, katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Definicije pojmov

Ponudnik storitve so po teh pogojih uporabe družbe Telekom Slovenije d.d., Simobil in Tušmobil (v nadaljevanju operaterji) v sodelovanju z Zvezo Rotary klubov Slovenija (v nadaljevanju: zveza).

SMS Donacija za Zvezo Rotary klubov, je organizirana dejavnost zveze, s ciljem zbiranja sredstev za humanitarne projekte organizacije.

Uporabnik po tej pogodbi je uporabnik, ki je pristopil k storitvi SMS Donacija za Zvezo Rotary klubov, z zahtevo oz. SMS sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo DARUJEMO.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS sporočilo, ki ga uporabnik pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo DARUJEMO v obliki teksta. Operater ta SMS sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku operaterja. Zbrana sredstva iz naslova odhodnih SMS sporočil, po plačilu DDV, operater v lastnem imenu donira zvezi.

Dohodno SMS-sporočilo je SMS, ki ga operater pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Operater v skladu z dogovorom z zvezo dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku.

Splošni pogoji uporabe storitev digitalnega mobilnega telekomunikacijskega omrežja družbe, (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve SMS Donacija za Zvezo Rotary klubov uporabljajo smiselno.

Potek sodelovanja

1. Uporabnik sodeluje tako, da pošljete SMS sporočilo z vsebino DARUJEMO na številko 1919.

2. Uporabnik dobi na svoj mobilnik SMS z zahvalo o donaciji.

Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da operater ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Operater ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Starost in odgovornost

Za uporabo storitve SMS Donacija za Zvezo Rotary klubov ni starostnih omejitev.

Pravila obnašanja

Operater si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje odstrani oziroma jim onemogoči sodelovanje.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitve SMS Donacija za Zvezo Rotary klubov zaveže, da:

a) storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

b) ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, operaterju, njegovi programski opremi, strojni opremi in telekomunikacijskim napravam.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si operater pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz storitve.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči operaterju kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se obračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku operaterja

Ključne besede in ukazi

Namen SMS sporočila

cena v EUR

DDV

Ključna beseda

sistemsko sporočilo

sistemsko sporočilo

0

20 %

ključna beseda

DARUJEMO

Obvestilo za Zvezo Rotary klubov

0

20 %

ključna beseda

DARUJEMO

Donacija za Zvezo Rotary klubov

1

0 %

Cene vključujejo DDV.

Cene za odhodna SMS sporočila:

vsako odhodno SMS sporočilo uporabnika = po vsakokrat veljavnem ceniku operaterja,

Cene za različna dohodna SMS sporočila:
posredovani SMS-i uporabniku = 1 EUR uporabniki:

I. zahvalno sporočilo pri donaciji

brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za Zvezo Rotary klubov):

II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,

III. če storitev ni na voljo.

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:

– poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS sporočil,

– sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko.

Prednaročniki lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na računu dovolj visoko.

Trajanje storitve

Storitev SMS Donacija za Zvezo Rotary klubov je uporabnikom omogočena od 15. 06. 2013 in praviloma traja do vključno 15. 06. 2014.

Zasebnost in varstvo podatkov

Zveza Rotary klubov Slovenija in operaterji se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov in pri tem postopali v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

Reklamacije

Operaterji vodijo vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki storitve SMS Donacija za Zvezo Rotary klubov s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo. Reklamacije mora uporabnik, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja operaterjev, v pisni obliki nasloviti na operaterjevo službo reklamacij v roku 15 dni od prejema računa.

 

Zveza Rotary klubov Slovenije

Junij 2013