Optimalni trajnostni energetski prehod

Rotary klub Ljubljana Center vabi na predavanje ekonomista Jožeta P. Damijana z naslovom “Optimalni trajnostni energetski prehod”, ki bo v torek 28. maja ob 19 uri v Kavarni Slamič, Kersnikova 1.

Na predavanju bomo med drugim izvedeli ali je optimalni trajnostni energetski prehod s ciljem razogljičenja proizvodnje električne energije do leta 2050 izvedljiv. Ali je za zagotovitev zadostnega obsega električne energije za potrebe razvoja in razogljičenja, zanesljivo oskrbo energije in po konkurenčnih cenah ter za razogljičenje proizvodnje in porabe električne energije v skladu s sprejetimi podnebnimi cilji pomembna optimalna kombinacija nizkoogljičnih virov (primarno jedrska in hidroenergija ter dopolnilno OVE viri sonca in vetra) in hranilnikov energije? Kako vpliva ideološko pogojeno vztrajanje pri zgolj enih virih energije?

Več o predavatelju lahko preberete na https://javne-investicije.dpc.si/speaker/joze-p-damijan/

Prosimo, da se za obisk prijavite na info@rclc.si ali pokličete 031 321 527.  (Prostovoljni prispevek za večerjo je 20,00 €)

rotary
Author: rotary