Prerez traku

Projekt obnove otroškega igrišča pri OŠ Roje

Pred dvema letoma so člani Rotary kluba Domžale prepoznali stisko Osnove šole Roje, kjer se šolajo otroci s posebnimi potrebami. Odzvali so se in odločili, da pomagajo z nakupom novih igral, posebej prilagojenih za otroke s posebnimi potrebami. Poleg donacij s strani članov kluba, so k projektu pristopili tudi mnogi donatorji, podjetja, občine, posamezniki, prijateljski rotary klubi in Rotary distrikt 1912 Slovenija. Projekt je dobil mednarodne razsežnosti, saj sta sredstva prispevala tudi kluba iz Portogruara in Wolfsberga ter preko projekta Global Grant – Rotary international.

Uporaba igral v učnem procesu otrok s posebnimi potrebami izboljša njihove motorične sposobnosti in učni uspeh. Klub je tako otrokom skupaj z donatorji podaril možnost kakovostnejše igre. Polepšali so svet in sledili letošnjemu geslu Rotary International »Rotary služi človeštvu«.

Slavnostna izročitev igral je bila 8.9.2016.
Na prireditvi je voditeljica Ana Zupan rekla: »Morda je nakup igral videti kot kapljica v morje na poti do boljšega in lepšega sveta – ampak morje je sestavljeno iz tisoč, milijon, bilijon drobnih kapljic. In te kapljice smo mi – mi smo tisti, ki ustvarjamo jutrišnji svet.«

Rotary klub Domžale je v svoji 18–letni zgodovini izpeljal kar nekaj donacijskih projektov. Pomagali so socialno šibkim in tistim, ki so potrebovali pomoč; na primer večkrat so za nakup aparatur donirali denar Oddelku za otroško kirurgijo Pediatrične klinike Ljubljana; vsako leto za Miklavža obdarujejo otroke iz rejniških družin. Leta 2010 so s pomočjo pokojnega Mita Trefalta v Domžalah organizirali Košnikovo gostilno. Zbrani denar – 15.000 EUR smo donirali Društvu projekt človek in Karitas Domžale za potrebe programov odvajanja zasvojenosti od drog. Leta 2013 so Medobčinskemu društvu invalidov Domžale z donacijo v višini 24.000.00 EUR omogočili nakup kombija. Člani kluba so nenehno aktivni. Pred dvema letoma so podprli idejo takratnega predsednika Mirana Kavke in pričeli akcijo za obnovo igral in igrišča za OŠ Roje. Vrednost vseh zbranih sredstev in prostovoljnega dela je 61.000 EUR.«

 Prerez traku
Janko Velkavrh, Miran Kavka, Slavko Lenaršič, Bogdan Zupan 
Fotografiral Miha Ulčar 
 Guverner Jože Zadravec in voditeljica Ana Zupan
Guverner Jože Zadravec in voditeljica Ana Zupan
Fotografiral Vinko Železnikar

 Učenki Mija, Tanja, mentorica Natalija kitara
Kulturni program so popestrile tudi učenki Mija in Tanja z mentorico Natalijo
Fotografiral Vinko Železnikar

 RC Domžale z gosti
RC Domžale z gosti RC Italija in RC Avstrija ter vodstvom distrikta
Fotografiral Vinko Železnikar

rotary
Author: rotary