OBISK SIROTIŠNIC V SEVERNI MAKEDONIJI

»Jaz, ti, mi, vsi smo bili nekoč otroci z željo po ljubezni in nečem več. Ampak vsi otroci nimajo tega kar imam jaz, ti in vi. Nekateri otroci živijo v pomanjkanju, revščini, lakoti in nasilju. Stvari, ki se nam zdijo samoumevne, njim narišejo nasmeh na obraz.«
                                                         -Predsednica Interact kluba Ljubljana Pavla Neja Drnovšek-

Predsednica Pavla Neja Drnovšek je na 6. Interact konferenci izjemno ubesedila naš trud in motivacijo za projektom. Obisk obeh sirotišnic je za nas pomenil novo izkušnjo in nam dal nov pogled.

Projekt je zajemal petdnevno decembrsko potovanje v Severno Makedonijo. Potovanje je trajalo približno dva dni, zato je bil načrt, obiska dveh sirotišnic in povezovanje z drugimi rotarijci v našem distriktu, izredno ambiciozen. Cilja sta se prepletala, saj sta bila oba obiska sirotišnic izvedena skupaj z Rotary klubom Bitola Shirok-Sokak in Interact klubom Bitola Shirok-Sokak. Njihovo sodelovanje je bilo ključno pri sporazumevanju in izvedbi delavnice v sirotišnici v Skopju.

Na našem potovanju se nam je pridružil botrski klub Rotary klub Nike, ki nam je nudil pomoč na vsakem koraku našega projekta. Spodbude in nasveti so nam pomagali pri obisku sirotišnic in povezovanju z kolegi iz Severne Makedonije. Naš projekt tako ni zajemal le povezovanje s tujino, temveč tudi povezovanje med generacijami.

Naše povezovanje s Severno Makedonijo se je začelo že na dan prihoda, saj nas je Rotary klub Skopje povabil na njihovo prednovoletno zabavo, kjer smo dobili prijetno dobrodošlico. Hkrati smo naš prvi dan uporabili za priprave na obisk prve sirotišnice, kjer smo izvedli delavnico.

Drugi dan je bil namenjen obisku sirotišnice Dom za deca bez roditeli 11 oktomvri, kamor smo med drugim tudi prinesli del igrač, ki smo jih uspeli zbrati pred našim odhodom. Sirotišnica Dom za deca bez roditeli 11 oktomvri je sirotišnica namenjen otrokom med tretjim in 18-tim letom. Prav zaradi tega, smo se odločili, da bomo tu priredili delavnice, saj so otroci lahko sodelovali. V sirotišnici smo sodelovali skupaj z Interact klubom Bitola Shirok-Sokak.

Delavnice so potekale v treh sklopih. Ena naših najbolj zagnanih članic je pripravila program po katerem smo izvedli dve ustvarjalni in eno športno delavnico. Prva delavnica je vključevala izdelavo zvezdic, na katere so otroci napisali svoje želje. Te zvezdice se je zatem pritrdilo na paličice, da so nastale čarobne paličice. Druga delavnica je bila bolj športno naravnana, saj nekateri niso bili najbolj zainteresirani za našo prvo delavnico. S tretjo delavnico smo naredili zaključek našemu druženju z okraševanjem božičnega drevesca. Otroci lahko pobarvali svojo roko in jo odtisnili na božično drevesce. Božično drevesce je bilo delo naše članice in odtisi rok na drevesu so služili kot okraski.

Tretji dan so nam naši rotarijski prijatelji uredili prevoz do Bitole, kjer smo obiskali sirotišnico Domot za doencina i deca bez roditeli vo Bitola. Sirotišnica v Bitoli je namenjena za otroke do tretjega leta starosti. Eden od oddelkov v tej sirotišnici je namenjen novorojenčkom. Pogled na te otroke je bil daleč najbolj pretresljiv trenutek v času našega obiska v Severni Makedoniji. Poleg ogleda smo v sirotišnici pustili tudi drugi del igrač.

Po obisku je sledilo druženje z Rotary, Rotaract in Interact Bitola Shirok-Sokak, kjer sta predsednica Interact Kluba Ljubljana Pavla Neja Drnovšek in predsednica Interact kluba Bitola Shirok-Sokak Andreja Paligorova podpisali listino pobratenja. S podpisom listine smo tudi izpolnili oba cilja s katerimi smo odpotovali v Severno Makedonijo.

S projektom se nismo le povezali z makedonskimi klubi, temveč smo tudi prinesli srečo otrokom, ki tega niso vajeni. Lahko rečemo, da smo dosegli vrednote, ki jih rotarijstvo spodbuja. Dobrodelnost in prijateljstvo. Kljub temu projekt še ni zaključen. Po našem obisku smo zbrali še veliko igrač, ki smo jih v sodelovanju z veleposlaništvom v Skopju in Službo za dokumentacijo, logistiko in varnost v mesecu juniju uspešno dostavili v Severno Makedonijo.

Naše potovanje pa ne bi bilo mogoče brez naših rotarijskih prijateljev in znancev, ki so nam pomagali tako denarno kot z zbiranjem igrač. Iz dna srca se zahvaljujemo:
Rotary Ljubljana Nike
Rotaract Ljubljana
Rotary Ljubljana
Rotary Solkan Siliganum
Rotary Logatec
Rotary Maribor
Rotary Ljubljana Julije
Rotary Domžale
Rotary Skopje
Rotary Bitola Shirok-Sokak
Interact Bitola Shirok-Sokak
Podjetju Press Clipping
Carmen Dobnik
Ministrstvu za zunanje zadeve RS – Službi za dokumentacijo, logistiko in varnost
Veleposlaništvu Republike Slovenije v Skopju

POBRATENJE certifikat
Poročilo

rotary
Author: rotary