Novo rotarijsko leto in z njim nove možnosti

S prvim julijem vstopamo v novo rotarijsko leto. Pri tem ob refleksiji o delovanju Rotary skupnosti v preteklem letu misli že usmerjamo v prihodnost in iščemo nove možnosti za aktivno spodbujanje vključujoče kulture, razumevanja razlik in osredotočenosti na dosežke vsakega posameznika in posameznice.

Za uresničevanje naše vizije o boljšem svetu je potreben učinkovit medgeneracijski dialog, ki bo v mladih zbudil željo, da okrepijo skupnost in jo obogatijo z novo perspektivo. Preko skupnih vrednot namreč lahko uresničimo ideal pomagati drugemu ter se skupaj spopademo z izzivi sodobne družbe. Prav za dobro družbe si bomo v prihajajočem letu še posebej prizadevali za odstranitev stigme govorjenja o duševnem zdravju, pomagali ljudem najti bolj kakovostno oskrbo ter jih podprli na njihovi poti do okrevanja.

Z optimizmom in vnemo stopamo naprej, pripravljeni na nove izzive, ki nam jih prinaša prihodnost. Skupaj bomo, kot navaja Gordon McInally, novoizvoljeni predsednik Rotary International, etiko spreminjali v dejanja.

rotary
Author: rotary