Nagovor guvernerja

Drage rotarijske prijateljice in prijatelji!

“Imagine Rotary” je naš letošnji moto.

Ni pomembno, kako ga prevajamo in kako nam zveni. Vsekakor je to moto, ki nam vsem daje neskončen prostor za aktivno rotarijsko življenje in delovanje, za sprejemanje in tudi za prilagajanje spremembam okoli nas. Kako si predstavljamo Rotary? Česa se bomo lotili, kaj bomo storili? Drage rotarijke in rotarijci, Rotary si predstavljam kot veliko družino, v kateri bomo vsi kot ekipa uresničili še eno uspešno leto – leto, iz katerega bomo izšli kot še boljši prijatelji, bogatejši za izkušnje ter v katerem bomo skupaj uživali sadove večnacionalnosti, kajti Distrikt 1912 ima mednarodni značaj. Skupaj si moramo samo zamisliti Rotary na tak način, da se bo vsak našel v njem. Predstavljajmo si Rotary, kot si ga želimo, vendar še bolj raznolik, enakovreden in vključujoč. Naj bo inovativen. Naj bo vpliven in slišan v skupnosti, naj se ga sliši bolje in dllje, naj se izboljša angažiranost članov in poveča naša sposobnost prilagajanja, kar enostavno pomeni izvajanje Rotary akcijskega načrta. Raznolikost, enakost in vključenost. Pomen in uporaba teh načel sta ogromna. Njih dosledno spoštovanje nas bo pripeljalo do močnejših in zanimivejših rotarijcev, do večje zastopanosti žensk in večje raznolikosti po različnih parametrih – po spolu, socialnem položaju, izobrazbi, verski, nacionalni, politični ali kaki drugi pripadnosti. Da, priča smo spremembam na vseh ravneh, v vsakdanjem življenju, v okolju, globalnim spremembam, svet ni več isti. Zato Rotary ne more biti to, kar je bil pred 117 leti v Chicagu, s tem, kar so začeli Paul Harris in njegovi prijatelji. In dobro, da je tako. Dobro je, da je Rotary odprt za spremembe, da se prilagaja in si zagotavlja lastni obstoj. Zdaj je pravi čas, da Rotary manifestira svojo tradicijo, vrednost in veličino. Zdaj je čas, da zasije kot dejavnik, ki bo spodbujal, izvajal in uporabljal najboljše človekove lastnosti, ki bodo pripomogle k boljšemu svetu in za seboj pustile sledi, ki bodo upravičevale naša dejanja in prijateljstvo. Zato ni naključje, da smo rotarijci po svetu kreatorji sprememb. Spremenili smo zemljevid sveta ob prisotnosti virusa otroške paralize, spremenili smo številna življenja, delamo spremembe na bolje. Spremenili smo se tudi sami in prvič imamo predsednico RI – Jennifer Jones. Ponosni smo nanjo in veselimo se še enega uspešnega rotarijskega leta. Moji rotarijski prijatelji, svet nas potrebuje. Pozivam vas, da skupaj prispevamo k še enemu uspešnemu letu, saj le skupaj zmoremo. Hvala vam.

RADE HRISTOVSKI guverner Distrikta 1912