Struktura mladinske izmenjave

Mladinska izmenjava

Struktura mladinske izmenjave
Dolgotrajna izmenjava

• Dolgotrajna ali celoletna izmenjava je oblika mladinske izmenjave, ki kakor že ime pove, traja celo leto. Gre za vzajemno izmenjavo mladih – srednješolcev, v starosti med 16 in 18 let, ki v tuji državi obiskujejo lokalno srednjo šolo. Cilj je spoznati kulturo države gostiteljice, hkrati pa se naučiti tujega jezika, v katerem bo spremljal pouk. V nasprotju s programi Rotary Foundation, se celoletne izmenjave lahko udeležijo tudi otroci rotarijcev. Dijaki živijo pri družinah in so dolžni obiskovati pouk in se udeleževati prireditev kluba ali distrikta gostitelja.
• Kandidat, ki izpolnjuje zahtevne pogoje, izpolni posebno prijavnico, jo odda vodji dolgoročne izmenjave, ki jo posreduje vodji izmenjave v državi gostiteljici. Kandidat za celoletno izmenjavo je izbran, ko država gostiteljica pošlje garancijo (Guarantee Form) vodji celoletne izmenjave. Po potrditvi kandidat naveže stik z družino gostiteljico in klubom gostiteljem.

Kratkotrajna izmenjava – outbound

• Slovenski Rotary klubi smo najbolj aktivni pri kratkotrajni izmenjavi, z rastjo števila klubov in Rotarijcev pa se želje po izmenjavi še povečujejo.
• Zaradi izjemnega zanimanja in v izogib nevšečnostim in nejasnostim pri prijavah naših mladih v izmenjavo, smo pričeli s projektom spletnega informacijskega mesta, kjer so na voljo vse informacije o taborih, ki so na voljo našim klubom ter njihovi zasedenosti. Pripete pa so tudi vse pomembne datoteke – vabila in opisi posameznih taborov ter prijavnice.
• Spletni naslov: www.rotaryslovenija.org
• E-poštni naslov za prijave in vse v zvezi s tabori: tabori@rotaryslovenija.org
• E-poštni naslov slovenskega tabora: sunnyside@rotaryslovenija.org

Kratkotrajna izmenjava – inbound

• Mednarodni mladinski tabori so oblika mladinske izmenjave, na katerih se srečujejo mladi iz različnih držav, med 16. in 25. leti. Običajno tabori trajajo od enega do treh tednov.
• Programi taborov so različni, lahko so tematski (športni, glasbeni, raziskovalni, …), v glavnem pa so mešanica spoznavanja kulture države gostiteljice, zabave, druženja in športa.
• Handicamp je oblika tabora za mlade s posebnimi potrebami. Je zelo pomembna dejavnost v okviru mladinskih taborov, saj omogoča mladim s posebnimi potrebami enakopravno vključevanje v oblike mladinske izmenjave.

Kratkotrajna izmenjava – new generations

• New Generations Exchange je oblika kratkotrajne izmenjave, namenjena mladim med 18. in 25. letom starosti. Program je neke vrste most med mladinsko izmenjavo in programi Rotary Foundation (GSE,…).
• Slovenski Rotary klubi že nekaj let zelo uspešno organiziramo NGE Camp, ki še iz časov, ko je bil “tradicionalni” tabor, nosi ime “Na sončni strani Alp”.
• Organizacija izmenjave in vabila Distriktom po svetu so največji generator vabil na izmenjavo, ki jih prejme slovenski poddistrikt.
• Posebnost “Sončne strani Alp” je, da pri organizaciji in izvedbi sodeluje več kot tretjina vseh slovenskih Rotary klubov.

sunny

exchange rye