v_klubu

Mladinska dejavnost v klubu

v_klubu
• Administrativne obveznosti
• Finančne obveznosti
• Redne finančne obveznosti
• Prevzete (izredne) obveznosti
• Odbor za mladinsko izmenjavo
• Odbor za Rotaract
• Odbor za Interact
• Posebnosti pri družinski izmenjavi