Menu

Osnovne točke programa mladinske dejavnosti v rotarijskem letu 2008/09

Pomembna informacija za vse vas, ki prevzemate vodenje klubov, je, kaj so cilji dela RMD v letu, ko boste klube vodili. Podrobnosti bodo seveda pripravljene v poddistriktnem programu in bodo zajemale vse dele mladinske dejavnosti, nekaj osnovnih vodil lahko navedemo že sedaj:

1. Poenotenje in dostopnost informacijske platforme

Vse dogajanje, povezano z mladinsko dejavnostjo Slovenije želimo postaviti na splet - na eno mesto, da bodo informacije, novosti, program in aktivnosti, kadarkoli dosegljive vsem uporabnikom, brez odvečnega čakanja na odgovore in prepošiljanja informacij od kluba do vodstva in nazaj. Namen je zagotoviti dober servis klubom in zbirko informacij, ki bo na voljo tako klubom, kakor mladim, sodelujočim v izmenjavah, ali na drugih področjih mladinske dejavnosti. Dosegljivost vseh informacij na medmrežju, s posebnim izpostavljanjem najaktualnejših delov programa, je končna slika, ki smo jo pričeli sestavljati z aktiviranjem kratkoročne izmenjave - taborov v tujini. Celoten pregled taborov, ki so na voljo, skupaj z opisi, navodili, informacijami o zasedenosti in prijavnicami, je že delujoč in precej živahen. V naslednjem mesecu bo spletni primat prevzel slovenski del izmenjave - tabor “Na sončni strani Alp”, jeseni RYLA in Interact. Rotaract bo dobil neposredno povezavo na svoje strani tudi preko strani RMD, na voljo bodo vsi sklepi vodstva, sklepi medklubskih koordinacij, dokumenti in materiali, pomembni za klube in tako naprej. Platformo se trudimo narediti tako, da bo lahko kdorkoli nadaljeval z delom, brez problematičnih, poosebljenih prehodov. Tako imajo tabori (outbound) že svoj elektronski naslov, slovenski tabor pravtako, uredili bomo še naslove za druge dele mladinske dejavnosti, s ciljem, da tisti, ki sedaj skrbimo za koordinacijo in izvedbo dela mladinske dejavnosti v poddistriktu, tega dejansko ne pomešamo s svojo polovno ali osebno komunikacijo in tako povzročimo leta trajajoč prehod, ko bo delo prevzel kdo drug.

2. Priprava na ustanovitev Distrikta

Pomemben del dogajanja v prihodnjih dveh letih bo, tudi za mladinsko dejavnost, pomenila ustanovitev Distrikta. Potrebno bo namreč izvesti vse aktivnosti, ki bodo tudi mladinsko dejavnost polnopravno vključile v Rotary International. Tu gre predvsem za ugotovitev, ali smo dolžni (in, v primeru da nismo - ali želimo) izstopiti iz združenja za mladinsko dejavnost “Jugenddienst verein”, v katerega ravnokar vstopamo, in tako ustanoviti lastno Distriktno združenje za mladinsko dejavnost. Združenje je, v odsotnosti pravne osebnosti Distrikta, namreč nujni element, brez katerega ne moremo pristopiti k pogajanjem z RI za pridobitev certifikata za mladinsko izmenjavo. Brez certifikata pa bo naša izmenjava verjetno precej siromašna. Priprave, predvsem v pregledu potrebne dokumentacije in načinu ustanovitve združenja, že potekajo. Informacije o tem bodo sproti na voljo klubom v pomoč pri dokončni odločitvi.

3. Intenzivno vključevanje klubov v mladinsko dejavnost in izmenjavo

Slovenski Rotary klubi imajo, običajno, enega koordinatorja mladinske dejavnosti, ponekod sta dva, redko je vključenih več prijateljev. Kljub temu delo precej lepo teče. Če pa želimo aktivirati celoten spekter mladinske dejavnosti tako v klubih, kakor v poddistriktu, vključno z dolgotrajno izmenjavo, širjenjem Interacta in Rotaracta ter sodelovanjem v programu RYLA, bi morali v več klubih podrobneje sestaviti tim. RI samo za izmenjavo priporoča klubom oblikovanje “odbora mladinske izmenjave”:

  • Outbound coordinator / Inbound coordinator / Host family coordinator / Club counselor / Public relations coordinator

torej 5 ljudi, iz česar je videti, kako veliko delo dejansko opravljajo koordinatorji v tistih klubih, ki so aktivni na vseh področjih MD, včasih pa tudi, zakaj lahko v kakšnem delu zaškripa. Časovnica najpomembnejših delov izmenjave in drugih aktivnosti MD se namreč intenzivno prekriva v pomladnih mesecih, zato je popolna pozornost enega človeka na vseh področjih izjemno težka naloga.

Naj posebej poudarim: zaupajte mladinsko dejavnost tistim prijateljem (dobro je, če jih je več), ki jih to res zanima, ki so pripravljeni prevzeti ta velik kos dela in ga povezati s klubskim dogajanjem. Dajte kim mesto v upravnem odboru klubš Nato jih dolgo časa ne menjajte! Naj pridobijo izkušnje in “mrežo”, ker bodo tako v veliko korist klubu in mladim, ki so z njim povezani.

Na konferenci bomo, v predstavitvenem delu, govorili o tem, kakšna je struktura mladinske dejavnosti v RI, kako je organizirana koordinacija MD med slovenskimi klubi in se, na kratko, dotaknili vseh delov MD. Ker gre, v tem delu, za splošne informacije o MD, same prezentacije nisem vključil v nadaljevanje. Na naslednjih straneh, namesto splošnih informacij, najdete, kakor sem zapisal v spremnem pismu, Program mladinske dejavnosti.

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia