Hranilniki zelene energije

Dragi rotarijski prijatelji.

Vabimo vas na aktualno predavanje dr. Uroša Luina, v torek, 28. 11. 2023 ob 20.00 uri v Hotelu Sabotin (Solkan).

Povzetek:  Dosedanji razvoj človeštva temelji na fosilni energiji, začrtana prihodnost pa je nizko-ogljična (obnovljiva in nuklearna). Kljub številnim prednostim, obnovljivi viri energije kot sta še posebej sončno obsevanje in veter, imajo ključno pomanjkljivost – nezmožnost regulirane proizvodnje energije. Kakšne tehnološke in druge rešitve za usklajevanje proizvodnje z porabo električne energije lahko pričakujemo v prihodnosti? Predstavljene bodo različne tehnologije hranilnikov energije, tako na trgu kot v razvoju, prikazan bo praktični primer solarizacije večnamenske energetsko samooskrbne prikolice (XMobil, Center Zelenih Tehnologij) in opisana bo tehnologija shranjevanja omrežne energije na osnovi materialno zaprtega železokloridnega kemijskega cikla.

Predstavitev predavatelja:

Uroš Luin je prvi doktorant iz novoustanovljenega interdisciplinarnega študijskega programa Materiali, ki je plod sodelovanja Univerze v Novi Gorici in Nacionalnega Kemijskega inštituta v Ljubljani. Aprila 2023 je uspešno zagovarjal doktorat znanosti z naslovom “Učinkovitost tehnologije za shranjevanje omrežne električne energije na osnovi železokloridnega snovnega toka” pod mentorstvom profesorja Matjaža Valanta.

rotary
Author: rotary