Guverner Rotary distrikta 1912 Andrej Božič na uradnem obisku Rotary klubov v Skopju

Med 18. in 21. septembrom se je v sklopu načrta obiskov Rotary klubov Severne Makedonije v Skopju mudil guverner Rotary Distrikta 1912 Andrej Božič.

Guverner Božič se je med bivanjem sestal z 12 Rotary klubi, na katerem se je predstavil članom klubov in se hkrati seznanil z njihovimi dosedanjimi dosežki in projekti ter prihajajočimi cilji, s katerimi je dobil pobliže poznati stanje in razvoj Rotaryja v Severni Makedoniji.

Guverner je na sestankih poudaril, da se je treba osredotočiti na pobude, ki bodo motivirale članstvo za večjo aktivnost in pridobivanje novih članov. Poudaril je ključno vlogo trajne in nenehne zavzetosti Rotary klubov ter nujnost, da pozornost namenimo dejavnostim, namenjenim izboljšanju duševnega zdravja, ne samo znotraj Rotary skupnosti, ampak tudi v družbi. Izrazil je iskreno zahvalo Rotary klubom Severne Makedonije za velikodušno donacijo v višini 12.000 evrov, ki bo v veliko pomoč poplavljenim v Sloveniji.

Po drugi strani pa je koordinator guvernerja za Severno Makedonijo Goran Mitevski poudaril pomen poglobitve vključevanja makedonskih Rotary klubov v Rotary Foundation. Spregovoril je o nujnosti revitalizacije klubov, ki se soočajo z upadanjem aktivnosti in izpostavil prednosti krepitve vezi med Rotaract in Rotary klubi. Predstavil je predlog za odprtje pisarne Zveze Rotary klubov Severne Makedonije, ki izhaja iz realne potrebe Zveze po obstoju osrednjega mesta za sestanke, hrambo dokumentacije, priznanj, daril, pa tudi za večjo prepoznavnost Rotaryja in boljšo učinkovitost delovanja Zveze Rotary klubov Severne Makedonije.

V tem tridnevnem obisku se je guverner Andrej Božič srečal z: RC Skopje Center, RC Skopje Sever in RC Skopje West. RC Skopje Vodno, RC Skopje International, RK Skopje Academy, RC Skopje East, RC Skopje Kamen Most, RC Skopje Park, RC Skopje Vardar 245, RC Skopje, RC Skopje Kiril i Metodij.