Donacije Rotary dohodnino za leto 2023

Spoštovane rotarijske in cenjeni rotarijci.

Za uresničevanje našega Rotary poslanstva potrebujemo tudi denarna sredstva. Najbolj enostaven in najlažji dostop do sredstev je namenitev do 1% sredstev od plačila naše vsakoletne dohodnine, ki jih lahko namenimo za dobrodelne projekte Rotarija, ki je s statusom dobrodelne organizacije do takega načina zbiranja sredstev tudi upravičen.

Do tega leta smo to možnost od 1.200 rotarijcev in rotaraktovcev izkoristili le manjši del članov Rotarija v Sloveniji in iz tega naslova na letni ravni zberemo okoli 16.000 €.

Če bi tako zbrana donacijska sredstva iz dohodnine namenili Rotariju vsi člani in naši družinski člani ter simpatizerji Rotarija ocenjujemo, da bi lahko letno zbrali okoli 50.000 €, kar je tudi naš cilj.

Tako zbrana sredstva so lahko, na podlagi računovodskih izkazov, namenjena samo dobrodelnim projektom in ne za delovanje posamezne dobrodelne organizacije.

Zato prosim, povabite k zbiranju donacijskih sredstev iz dohodnine vse člane vašega Rotary kluba in poleg njih tudi družinske člane in prijatelje Rotarija.

S tako zbranimi sredstvi bomo lahko izvedli še več rotarijskih projektov.

Izpolnjen obrazec, ki so ga prejeli vsi člani Rotary klubov, lahko pošljejo člani na info@rotaryslovenija.org, lahko pa izpolnjene obrazce posredujejo neposredno na najbližji davčni urad. Obrazec lahko prejmete tudi v distriktni pisarni.

Vesel bom prav vsakega vašega odgovora na moje sporočilo v želji, da ste spodbudili in omogočili izvajanje več skupnih Rotary projektov!

Vsem iskrena HVALA!

Andrej Božič, guverner 2023/2024