Menu
Četrtek, 28 Oktober 2021 12:53

RC Koper Academia Litoralis

DOBRODOŠLI DRAGI PRIJATELJI RC KOPER ACADEMIA LITORALIS

Verjemi, da zmoreš in si že na pol poti do cilja.

(Theodore Roosevelt)

Četrtkov večer, 14. oktobra 2021, je bil v znamenju slovesnosti ustanovitve novega Rotary kluba v Distriktu 1912 Slovenija & Severna Makedonija. Pod botrstvom Matjaža Novaka iz RC Ilirija so v družino rotarijskih prijateljev sprejeli 30 novih članov Rotary kluba Koper Academia Litoralis. Večer so s svojo prisotnostjo in besedami dobrodošlice vsem prisotnim oplemenitili prvi guverner Distrikta 1912 Otmar Zorn, aktualni guverner Dušan Peterkovič in pooblaščenec guvernerja za Severno Makedonijo Miloš Pregl, predsednik RC Portorož Ivan Majcen in v imenu RC Koper Metod Mežek.

Rotary klub Koper Academia Litoralis šteje 30 ustanovnih članov, prvi predsednik kluba je Roberto Biloslavo, sekretarka kluba je Andreja Perčič, zakladnik Igor Stubelj in klubski mojster Matevž Globevnik. Člani novega kluba, ki se bodo sestajali predvidoma drugi in četrti četrtek v mesecu, so si zadali dve programski usmeritvi. Prva izhaja že iz njihovega imena in predstavlja usmeritev v izobraževanje in raziskovanje. Druga usmeritev pa naslavlja problematiko trajnostnega razvoja regije in širšega globalnega okolja. V želji po kakovosti na vseh področjih, bodo predlagali in podpirali vse ukrepe za dostop do kakovostnega vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja. Aktivno bodo prispevali k trajnostnemu gospodarjenju z naravnimi viri v lokalnem in globalnem okolju. Spodbujali bodo sodelovanje in prepletanje akademske sfere z lokalnim okoljem in trajnostno razmišljanje ter podprli rešitve za trajnostni urbani sonaravni razvoj. Njihov cilj je tudi razvijati razumevanje v zvezi s potrebami, težavami in priložnostmi na socialnem, kulturnem in drugih področjih življenja in dela v lokalnem okolju in širše.

Na ustanovnem čarterju, ki so ga organizirali v Villi Majda v Ospu, so bili vsi prisotni sklepčni, da so novi rotarijski prijatelji prava pot do dosege cilja, to je povečati doseg in učinek Rotaryja z delanjem dobrega za svet.

 

 

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia