Menu
Ponedeljek, 30 November 2020 00:00

FUNDACIJA LEONA ŠTUKLJA

FUNDACIJA LEONA ŠTUKLJA
Ulica heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR


RAZPIS ŠTIPENDIJ


Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o
pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči:
desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini
150 € mesečno.


Pogoji za pridobitev:


1. Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske
uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne,
kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije

2. Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca
Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih
letnikov


Kandidati so dolžni predložiti pisno:

1. Pisno prošnjo s tel. št., elektronsko pošto in kratkim življenjepisom,

2. Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu

3. Fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov
in svoje, če so že davčni zavezanci

4. Dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa,
kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev,
profesorjev ali mentorjev.


Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija
za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do
ponedeljka, 30. 11. 2020 po elektronski pošti obvestila vse
prosilce o izboru.

Rok za oddajo pisnih vlog, začetek: četrtek, 15. 10. 2020,
zadnji dan za oddajo, četrtek 29. 10. 2020.

Pisne vloge pošljite na naslov: Fundacija Leona Štuklja,
Ul. heroja Zidanška 18, 2000 MARIBOR, (Vladimir PODHOSTNIK).

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia