Menu
Ponedeljek, 22 Junij 2020 00:00

WOW vizija in PETS-SETS 2020

SZJ - Rotarijci z elanom v novo rotarijsko leto

21. 6. 2020 - Zveza Rotary klubov distrikta 1912 se je na izobraževanju PETS/SETS ta konec tedna predstavila z novim vodstvom in novo »WOW« vizijo in strategijo. »WOW« strategija in vizija bosta v pomoč tudi pri premagovanju okoljske krize, zagotavljanju zdravja in pri utrjevanju vsesplošnih meril etike in kulture .

Ta konec tedna je na Bledu potekala konferenca namenjena rotarijskim predsednikom klubov in tajnikom, ki bodo s 1. 7. 2020 nastopili v vlogi svojih funkcij ter tako pričeli z novim rotarijskim letom. Pridružili so se jim tudi mladi, predsedniki in tajniki Rotaract ter Interact klubov, ki združujejo mlade med 12 in 30 letom.

Rotarijski distrikt 1912 je bil ustanovljen leta 2010, pokriva pa Slovenijo in Severno Makedonijo. To pomeni, da rotarijske vrednote združujejo 1000 slovenskih in 500 severno-makedonskih rotarijcev, ter več sto interaktovcev in rotaraktovcev.

Novi guverner distrikta 1912 za leto 2020/2021 je Iztok Seljak, ki je dolžnost prevzel od dosedanje guvernerke Irene Kos. Ob simbolni predaji guvernerske verige je Iztok Seljak poudaril: »Živimo v obdobju nenehnih sprememb. Ne smemo ostati zadaj in edini način, da rotarijci v distriktu 1912 ne ostanemo zadaj je, da prevzamemo odgovornost za kreativno spreminjanje sveta na bolje. Pri tem želimo rotarijci sebi dokazati, da zmoremo velike stvari, s katerimi bomo proaktivno pomagali in spreminjali življenja velikemu številu ljudi. Želimo si projektov, na katere bomo upravičeno ponosni.«

Nova »WOW« strategija in vizija distrikta 1912 se osredotoča na štiri področja znotraj katerih se bodo izvajali številni projekti pomembni za našo skupnost in prihodnje generacije. Štiri področja »WOW« strategije in vizije so:

- skrb za okolje (za planet, naravo, življenjsko okolje posameznika…)

- skrb za zdravje (za zdrav način življenja in zdravega človeka)

- skrb za moralo/etiko, kulturo in umetnost (za častivrednega človeka)

- skrb za sočloveka ( za mlade, nadarjene, starejše, depriviligirane, nemočne …)

Guverner Iztok Seljak dodaja: »Vsak projekt bo prežet tudi s proaktivnostjo, povezovanjem znotraj in izven distrikta 1912 ter Zveze Rotary klubov, medgeneracijskim sodelovanjem, trajnostjo, spodbujanjem podjetništva, izobraževanjem, etiko in navduševanjem . Navduševanje smo v povezavi z novo vizijo in strategijo poimenovali kar »WOW efekt. Vse, kar počnemo kot rotarijci, ni individualni temveč ekipni šport in  kot odlična ekipa bomo uspeli v uresničitvi naših strastnih zamisli v dobro širše skupnosti. To tudi ni tek na kratke proge, zato se k tej viziji in njenemu uresničevanju zavezujemo sedanji in prihodnji guvernerji in vsi rotarijci distrikta.«

Na uspešno izpeljani konferenci in izobraževanju za nove predsednike in sekretarje so vsi udeleženi skupaj z vodji odborov predstavili in tudi pretresli zastavljene cilje, ravno tako pa so tudi utrdili osnovno poslanstvo in vrednote rotarijstva.

Konkretizacijo zastavljenih projektov pa bodo rotarijci  javnosti predstavili v nedeljo, 15. novembra na velikem rotarijskem prazniku, praznovanju 90 letnice slovenskega rotarijstva v Mariboru.  

 

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia