Bulc Seljak Srot

Dnevi rotarijskega prijateljstva

Dnevi rotarijskega prijateljstva za rast lokalnih ekonomij regije v okviru projekta Edison/e-Celje

Eden od osnovnih poslanstev rotarijstva je stremljenje k proaktivnemu vplivanju na boljši svet in na boljšo kakovost življenja.

Projekt Edison, ki je nadgradnja projektov Zelene Keltike in kasneje Zelene Balkanike, bo Slovenijo uvrstil med vodilne države v zeleni mobilnosti. Na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti sta 15. in 16 septembra potekali dve konferenci o projektu Edison in zeleni mobilnosti.

Ker projekt Edison pokriva vse ključne strateške usmeritve EU, ga od njegovega samega začetka spremljata tako slovenska vlada s pristojnimi ministrstvi kot evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki je svečano odprla tudi Edison eCelje. S projektom in načrtovanimi centri inovativnosti Edison v Kopru, Novem mestu in Novi Gorici se tako Slovenija spreminja v naravni laboratorij zelene mobilnosti prihodnosti in v vzorčni poligon za kreiranje in testiranje inovativnih zelenih tehnologij.

Partnerji s tem zagotavljajo dodatno gospodarsko rast, nova kakovostna delovna mesta, preprečujejo beg možganov ter k nam privabljajo tuje vlagatelje in strokovnjake, ki s svojim inovativnim znanjem in rešitvami za vse nas gradijo lepšo in čistejšo prihodnost.

Projekt Edison (Eco Driving Innovative Solutions and Networking) je tudi plod sodelovanja Rotary klubov Idrija, Ajdovščina in Medvode, Rotary Distrikta 1912 Slovenija, Rotary klubov iz Srbije in Summit 100 (Business Leaders of South East Europe), v njem pa je danes zbranih več kot 40 strateški partnerjev, podjetij, raziskovalnih inštitucij, občin in Rotary klubov.

Gre za koncept elektrifikacije 2400 kilometrov avtocest, ki vključuje vzpostavitev e-car sharinga v večjih mestih in e-bus povezav med njimi.

Bulc Seljak Srot 

Udelezenci konference

rotary
Author: rotary