Dejavniki, ki oblikujejo naše vreme

Pozdravljeni člani Rotary klubov,

Veseli me, da vam lahko predstavim napovednik predavanja o vremenu in podnebju, ki bo v prihodnjem tednu potekalo v našem klubu. Na tem dogodku se bomo osredotočili na dejavnike, ki oblikujejo naše atmosferske razmere.

Naše predavanje, ki bo trajalo 20 minut, bo poskušalo na enostaven in razumljiv način predstaviti kompleksnost podnebja in vplive nanj. Dotaknili se bomo naslednjih tem:

  • Vpliv atmosferskih toplogrednih plinov ter ciklov vode in ogljika
  • Pomembnost Sonca, oceanov, vulkanov ter osnovnih fizikalnih zakonitosti atmosferske dinamike, termodinamike in sevanja toplogrednih plinov pri oblikovanju našega podnebnega sistema
  • Omejitve napovedi vremena in podnebja, ki izhajajo iz uporabe numeričnih modelov
  • Zgodovinski pregled dolgoročnih sprememb podnebja, vključno z ledenimi in medledeniškimi obdobji v zadnjih 160.000 letih
  • Pomen sončnega cikla sončnih peg pri oblikovanju hladnih in toplih obdobij

Naš cilj je, da vam predstavimo celovit vpogled v zapletene interakcije med različnimi dejavniki, ki vplivajo na vreme in podnebje. Zavedanje teh dinamik je ključno, ko se soočamo s izzivi in priložnostmi, ki jih prinaša spreminjajoče se podnebje.

Veselim se vaše prisotnosti na predavanju ter obetavnih in miselno vzpodbudnih razprav, ki bodo sledile.

rotary
Author: rotary