Dan sajenja medovitih rastlin 2024

Spoštovani člani Rotary klubov, RAC in IAC klubov.

Z velikim veseljem vas obveščam o nadaljevanju projekta “Dan sajenja medovitih rastlin”, ki ga Zveza Rotary klubov Slovenije skupaj s partnerjem, podjetjem Avto Krka, organizira že tretje leto zapored. Ta projekt odraža našo zavezanost izboljšanju okolja.

V preteklih treh letih smo skupaj posadili več kot 600 sadik jablan, enako število medovitega grmovja metuljnikov, podarili hiške za žuželke osnovnim šolam in izvedli izobraževanja o pomenu divjih opraševalcev. Letošnji projekt ima še dodatno težo, saj se osredotoča na območja, ki so bila prizadeta v lanskih poplavah. S tem vračamo naravi in prispevamo k okrevanju skupnosti na prizadetih območjih. Vse to odraža globoke vrednote solidarnosti in podpore, kar je jedro gibanja Rotary.
Sajenje medovitih rastlin ne predstavlja zgolj estetskega doprinosa našemu okolju, temveč ima ključno vlogo v podpori čebel in drugih opraševalcev, ki so temelj našega ekosistema in kmetijstva. Čebele in opraševalci so odgovorni za opraševanje več kot tretjine svetovnih prehranskih rastlin, kar neposredno vpliva na našo prehransko varnost in biotsko raznovrstnost. Z zasaditvijo medovitih rastlin prispevamo k ohranjanju in povečanju populacije čebel, kar je še posebej pomembno v času, ko se soočamo s hitrim upadanjem njihovega števila zaradi različnih dejavnikov, vključno s spremembami v okolju, uporabo pesticidov in boleznimi. Naša prizadevanja za sajenje medovitih rastlin tako pomenijo konkretne korake k izboljšanju pogojev za čebele in druge opraševalce, hkrati pa krepijo našo zavezanost trajnostnemu razvoju in ohranjanju narave za prihodnje generacije.
Letos bomo sadili na območjih Prevalj, Škofje Loke, Medvod, Žalca, Črne na Koroškem, Mozirja, Rečice ob Savinji in Petrovč, z izborom medovitih dreves, kot so lipa, kostanj, javor, češnja in evodija oziroma želenih s strani lokalnih organizacij. Dogodki na sam Dan sajenja medovitih rastlin bodo na predhodno določenih lokacijah, kjer bomo združili moči in zasadili rastline, k čemur so vabljeni vsi rotarijci, rotaractovci in interactovci.

“Dan sajenja medovitih rastlin” bo potekal v soboto, 23. marca 2024. Ta dan predstavlja priložnost, da skupaj pokažemo, kako lahko male akcije prinesejo velike spremembe. Spoštovanje narave in vračanje tistega, kar nam daje, sta ključna za trajnostni razvoj in blaginjo prihodnjih generacij.

Informacije glede udeležbe in aktivnostih ste predsedniki klubov prejeli na svoje e-naslove, Vljudno prosim, da informacijo delite s člani.

Za več informacij in usklajevanje udeležbe se, prosim, obrnite na koordinatorico projekta Sonjo Pajk 041 919 303.

Hvala vsem in lep pozdrav.
Andrej Božič
Guverner D1912 za leto 2023/2024